DeoQuest and TweetingwithGOD

 

Alle Vragen
prev
Vorige:6.14 is vrede in heel de wereld wel mogelijk? Kan ik aan vrede bijdragen? Hoe moeten we reageren op volkenmoord, dictatuur, annexatie of wapenhandel?
next
Volgende:6.16 Hoe kan ik mij in mijn baan inzetten voor God? Heb ik recht op werk? Is werkloosheid onchristelijk? Wat nu als ik moet kiezen tussen de Kerk en mijn werk?

6.15 'Heb je vijanden lief', kan dat wel? Zijn er overeenkomsten tussen de krijgsmacht en katholicisme? Hoe kan ik kiezen tussen mijn persoonlijk en het gemeenschappelijk welzijn?

Rechtvaardigheid & Vrede - #YniGOD

Liefde maakt deel uit van hoe we ten diepste zijn en past beter bij ons dan haat. Bid, als je van je vijanden wil houden, probeer in hen een persoon te zien en niet voorwerp van haat en kijk naar de dingen vanuit hun standpunt. Met Gods hulp kan zelfs jij dat! De Kerk en de krijgsmacht lijken op allerlei manieren op elkaar; zoals de oprechte toewijding aan een gemeenschappelijk en hoger doel.

We bestaan dankzij onze relatie met anderen. Het gemeenschappelijk welzijn dienen, betekent dat je tegelijkertijd jezelf en anderen een dienst bewijst. Ja, het betekent iets opgeven om het geluk van een hele groep te vergroten. Jezus maakt geen duidelijk onderscheid tussen het dienen van anderen of van jezelf (Mat 7,12).

Met geloof is het mogelijk van je vijanden te houden. Katholieken en militairen wijden zich aan het dienen van het gemeenschappelijk belang. Omdat je ten diepste met anderen verbonden bent, is het gemeenschappelijk belang ook jouw eigen belang.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Hoe leert Jezus ons bidden?

Jezus leert ons bidden, niet alleen door het gebed van het Onze Vader, maar ook wanneer Hij zelf bidt. Op deze wijze laat Hij ons behalve de inhoud ook de gesteltenissen voor het ware gebed zien: de zuiverheid van een hart, dat het Koninkrijk zoekt en zijn vijanden vergeeft; het vrijmoedige en kinderlijke vertrouwen, dat overstijgt wat wij voelen en begrijpen; de waakzaamheid, die de leerling beschermt tegen de bekoring [CCKK 544].

Wat is het gebed om voorspraak?

De voorspraak bestaat in een vragen ten gunste van een ander. Het maakt ons gelijkvormig met het bidden van Jezus en verenigt ons met Hem, die bij de Vader voorspreker is voor alle mensen, in het bijzonder voor de zondaars. De voorspraak moet zelfs onze vijanden omvatten [CCKK 554].

Hoe is vergeving mogelijk?

De barmhartigheid dringt alleen dan in ons hart door, als ook wij weten te vergeven, zelfs aan onze vijanden. Welnu, ook al lijkt het de mens onmogelijk aan deze eis te kunnen voldoen, toch kan een hart dat zich openstelt voor de Heilige Geest, lief hebben zoals Christus tot het uiterste toe; het kan de verwonding in medelijden veranderen, en de belediging omvormen tot voorspraak. De vergeving heeft deel aan de goddelijke barmhartigheid en is een hoogtepunt van christelijke gebed [CCKK 595].

Dit zeggen de pausen

God vereren is het tegendeel van een ‘haatcultuur’. En die cultuur van haat kan worden bestreden door het ‘almaar klagen’ tegen te gaan. Hoe vaak klagen niet we over wat we allemaal niet hebben, over wat er misgaat?! Jezus weet wat er allemaal niet goed gaat. Hij weet dat er altijd iemand zal zijn die ons niet mag. Of iemand die ons leven verknoeit. Alles wat Hij ons vraagt te doen is bidden en liefhebben. Dat is de revolutie van Jezus, de grootste revolutie in de geschiedenis: van het haten van onze vijand naar het liefhebben van onze vijand; van het almaar klagen naar een cultuur van geven. Als we bij Jezus horen, worden we geroepen deze weg te gaan! Er is geen andere [Paus Franciscus, Preek in Bari, 23 feb. 2020].