DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Predchádzajúce:6.14 14 Je vôbec možné, aby bol všade pokoj? Ako by sme mali reagovať na genocídu, diktatúru, secesiu či obchodovanie so zbraňami?
next
Ďalej:7.11 Môže sa človek niekedy stať svetým v ozbrojených silách?

6.15 „Milujte svojich nepriateľov“, je to možné? Existuje spojenie medzi katolicizmom a armádou? Ako si môžem vybrať medzi službou sebe alebo spoločnému dobru?

Spravodlivosť & mier - #YniGOD

Láska je súčasťou nášho bytia a vyhovuje nám viac ako nenávisť. Aby ste milovali svojich nepriateľov, modlite sa, snažte sa ich vidieť ako osoby a nie ako objekty nenávisti a pozerajte sa na veci z ich perspektívy. S Božou pomocou je to možné aj pre vás! Medzi Cirkvou a armádou existujú rôzne paralely. Napríklad vo vážnom záväzku k spoločnému cieľu, vyššiemu dobru.

Existujeme na základe našich vzťahov s ostatnými. Slúžiť spoločnému dobru znamená zároveň slúžiť sebe aj iným. Áno, znamená to vzdať sa niečoho, aby to znásobilo šťastie celej skupiny. Ježiš nerobí jasný rozdiel medzi službou druhým alebo sebe (Mt 7:12).

S vierou je možné milovať svojich nepriateľov. Katolíci a armáda sa zaviazali slúžiť spoločnému dobru. Keďže si vzťahom sám o sebe, spoločné dobro je aj tvojím dobrom.
Múdrosť Cirkvi

Ako nás Ježiš učí modliť sa?

Ježiš nás učí modliť sa nielen modlitbou Otče náš, ale aj keď sa on sám modlí. Takto nám okrem obsahu ukazuje, aké dispozície sa vyžadujú na pravú modlitbu: čistota srdca, ktoré hľadá Božie kráľovstvo a odpúšťa nepriateľom; odvážna a synovská dôvera, ktorá prevyšuje to, čo cítime a chápeme; bedlivosť, ktorá chráni učeníka pred pokušením [KKKC 544].

Prečo je naša modlitba účinná?

Naša modlitba je účinná preto, lebo je vo viere spojená s modlitbou Ježiša. V ňom sa kresťanská modlitba stáva spoločenstvom lásky s Otcom. Vtedy môžeme predstaviť svoje prosby Bohu
a byť vypočutí: „Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná" (Jn 16, 24). [KKKC 554].

Ako je možné odpustiť?

Milosrdenstvo preniká do nášho srdca iba vtedy, ak aj my vieme odpustiť, a to dokonca aj svojim nepriateľom. Hoci človekovi sa zdá nemožné splniť túto požiadavku, srdce, ktoré sa
odovzdáva Duchu Svätému, môže ako Kristus milovať až do krajnosti lásky, pretvoriť ranu na súcit, urážku premeniť na orodovanie. Odpustenie má účasť na Božom milosrdenstve a je takpovediac vrcholom kresťanskej modlitby [KKKC 595].

Toto hovoria pápeži

Uctievanie Boha je v protiklade s kultúrou nenávisti. A proti kultúre nenávisti bojuje sa odporom proti kultúre vyčítania. Koľkokrát sa sťažujeme na veci, ktoré nám chýbajú, na veci, ktoré naberú zlý smer! Ježiš vie o všetkom, čo v našom živote nie je dobré. On vie, že sa stále nájde niekto, kto nás nemá rád. Alebo niekto kto nám znepríjemňuje život. Všetko, čo chce od nás je modlitba a láska. Toto je Ježišova revolúcia, najväčšia v histórii: od nenávisti k nepriateľovi do lásky k nepriateľovi; od kulta sťažností do kultúry daru. Keď patríme Ježišovi, to je cesta, ktorou sme pozvaní ísť! Niet inej cesty. [Pope Francis, Homily in Bari, 23 Feb. 2020].