All Questions
prev
Poprzedni:3.2 Czy modlitwa jest mówieniem do Boga?
next
Następny:3.4 Czy modlitwa może mi pomóc w podjęciu właściwych decyzji?

3.3 Jaka jest najlepsza forma modlitwy?

Modlitwa osobista

Każdy może się modlić wszędzie i w każdym czasie. Sam lub w grupie. Poprzez modlitwę osobistą, sam na sam z Bogiem, budujesz relację z Nim. To, jak się modlisz, nie ma większego znaczenia: Bóg jest uradowany już samą twoją obecnością.

Kiedy się modlisz, ważne jest, abyś mówił prosto z serca o rzeczach, które są dla Ciebie ważne. Dobrze jest poświęcić trochę czasu na modlitwę każdego dnia. W modlitwie wieczornej możesz również zastanowić się nad minionym dniem i podziękować Bogu za wszystko, co od Niego otrzymałeś.

 

Modlić się można na wiele sposobów. Najważniejsze to znaleźć czas na modlitwę. To, jak się modlisz, jest mniej ważne, o ile jesteś z Bogiem.
Z mądrości Kościoła

Jakie są główne rodzaje modlitwy?

Pięcioma głównymi rodzajami modlitwy są: błogosławieństwo, adoracja, modlitwa prośby i wstawiennicza, dziękczynienie, uwielbienie. [Youcat 483]

Na czym polega błogosławieństwo?

Błogosławieństwo jest modlitwą, którą przyzywa się błogosławieństwa Bożego nad nami. Jedynie Bóg jest Tym, od którego pochodzi wszelkie błogosławieństwo. Błogosławieństwem jest Jego dobroć, Jego bliskość i Jego miłosierdzie. „Niech Pan cię błogosławi” – to najkrótsze życzenie błogosławieństwa. Każdy chrześcijanin powinien przyzywać błogosławieństwa Bożego dla siebie i dla innych ludzi. Rodzice mogą kreślić na czołach swoich dzieci znak krzyża. Ludzie, którzy się kochają, mogą się błogosławić. Ponadto kapłan udziela błogosławieństwa mocą swojego urzędu, w imię Jezusa i z polecenia Kościoła. Jego błogosławieństwo ma szczególną siłę oddziaływania za sprawą święceń kapłańskich i poprzez moc modlitwy Kościoła. [Youcat 484]

Dlaczego powinniśmy adorować Boga?

Każdy człowiek, który pojmuje, że jest stworzeniem Bożym, pokornie uznaje Wszechmogącego i adoruje Go. W chrześcijańskiej adoracji jednakże nie tylko dostrzega się wielkość, wszechmoc i świętość Boga, ale z wdzięcznością chwali się również Jezusa, w którym Bóg nas najpierw ukochał i który jest naszym Zbawicielem. Kto naprawdę adoruje Boga, przychodzi do Niego na kolanach lub rzuca się na ziemię. Przez to wyraża się prawda o relacji między człowiekiem a Bogiem: On jest wielki, a my mali. Jednocześnie człowiek nigdy nie jest tak wielki jak wtedy, gdy w postawie dobrowolnego poświęcenia klęka przed Bogiem. Niewierzący, który szuka Boga i zaczyna się modlić, może Go w ten sposób znaleźć. [Youcat 485]

Dlaczego powinniśmy prosić Boga?

Bóg, który zna nas na wylot, wie, czego potrzebujemy. Bóg jednak chce, ażebyśmy Go prosili: żebyśmy w nędzy naszego życia zwrócili się do Niego, krzyczeli, wołali do Niego, błagali Go, żalili się Mu, czy wręcz na modlitwie walczyli z Nim. Na pewno Bóg nie potrzebuje naszych próśb, aby nam pomóc. Proszącymi mamy być ze względu na nas samych. Kto nie prosi i nie chce prosić, zamyka się w sobie. Dopiero człowiek, który prosi, otwiera się i zwraca się do Sprawcy wszelkiego dobra. Kto prosi, wraca do Boga. W ten sposób modlitwa prośby naprowadza człowieka na właściwą relację do Boga, który szanuje naszą wolność. [Youcat 486]

Dlaczego powinniśmy prosić Boga za innymi ludźmi?

Podobnie jak Abraham prosił za mieszkańców Sodomy, Jezus modlił się za swoich uczniów, pierwotny Kościół „nie troszczył się tylko o swoje własne sprawy, ale także o innych” (Flp 2, 4), tak samo chrześcijanie powinni modlić się za wszystkich – za ludzi bliskich ich sercu, za ludzi jedynie spotykanych, a nawet za wrogów. Im człowiek bardziej uczy się modlić, tym głębiej czuje, że jest częścią duchowej rodziny, od której emanuje siła modlitwy. Z całą moją troską o ludzi, których kocham, stoję pośrodku rodziny ludzkiej, mogę zaczerpnąć sił z modlitwy innych i przyzywać Bożej pomocy dla innych. [Youcat 487]

Dlaczego powinniśmy dziękować Bogu?

Wszystko to, czym jesteśmy i co mamy, pochodzi od Boga. Paweł powie: „Co masz, czegoś nie otrzymał?” (1 Kor 4, 7). Dziękczynienie Bogu, Dawcy wszelkiego dobra, uszczęśliwia. [2637-2638, 2648] Największą modlitwą dziękczynną jest Eucharystia (gr. dziękczynienie) Jezusa, podczas której On, przemieniwszy chleb i wino – dary wyobrażające całe stworzenie, składa je Bogu w ofierze. Wszelkie dziękczynienie chrześcijańskie jest złączeniem się z tym Jezusowym hymnem dziękczynienia. Również i my zostajemy przemienieni i zbawieni przez Jezusa, możemy zatem z głębi serca podziękować Bogu, wyrażając to w wieloraki sposób. [Youcat 488]

Co to znaczy uwielbiać Boga?

Bóg nie potrzebuje aplauzu. Ale my potrzebujemy, żeby spontanicznie wyrazić Bogu naszą radość serca. Uwielbiamy Boga za to, że istnieje i że jest dobry. Przez to już teraz przyłączamy się do wiecznego hymnu uwielbienia aniołowi świętych w niebie. [Youcat 489]

Czy można modlić się wszędzie?

Tak, można modlić się wszędzie. Jednakże katolik szuka miejsc, gdzie Bóg przebywa w szczególny sposób. Przede wszystkim są to katolickie świątynie, gdzie nasz Pan jest obecny pod postacią chleba w tabernakulum. To bardzo ważne, by modlić się wszędzie: w szkole, w środkach komunikacji, na przyjęciu, wśród przyjaciół. Cały świat powinien być przeniknięty błogosławieństwem. Równie ważne jest jednak to, żebyśmy uczęszczali do świętych miejsc, gdzie Bóg nas oczekuje, byśmy mogli przy Nim odetchnąć, zostać przez Niego umocnieni, napełnieni i posłani. Prawdziwy chrześcijanin nigdy nie zajmuje się samym tylko zwiedzaniem, gdy wchodzi do kościoła. Trwa moment w ciszy, uwielbia Boga i odnawia swoją przyjaźń z Nim i miłość do Niego. [Youcat 498]