DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Anterior:2.48 Ce s-a întâmplat la Conciliul al II-lea din Vatican?
next
Următorul:2.50 De ce este atât de important Sf. Papă Ioan Paul al II-lea?

2.49 Ce s-a întâmplat după Conciliul al II-lea din Vatican?

Biserica în secolul al XX-lea

Majoritatea oamenilor au fost entuziasmați să pună în practică noile idei ale Conciliului Vatican al II-lea . În unele țări, inclusiv Țările de Jos, accentul pe schimbare a fost uneori excesiv, inovația devenind un obiectiv în sine, în loc să fie un mijloc de consolidare a credinței în Isus.

Este de remarcat faptul că, în special în această perioadă, un grup relativ mare de preoți și persoane consacrate și-au rupt jurământul și s-au retras din vocația lor religioasă. Cu toate acestea, multe noi congregații și mișcări laice au fost înființate după conciliu. Multe dintre aceste congregații și mișcări sunt concentrate în mod conștient pe răspândirea Evangheliei lui Isus.

> Citește mai multe în carte [>Order other Languages]

 

După ConciliulVatican II, Biserica a căutat un nou echilibru între societate și credință, concentrându-se asupra nucleului etern al credinței: prietenia cu Isus.
Asta spune Papa

Se poate spune că, la nașterea sa, creștinismul, a adus pe lume principiul libertății religioase. Cu toate acestea, interpretarea acestui drept la libertate în contextul gândirii moderne nu a fost ușoară, deoarece poate părea ca și cum versiunea modernă a libertății religioase presupunea inaccesibilitatea adevărului pentru om și astfel, vrând-nevrând, a transferat religia în sfera subiectivului. Cu siguranță a fost providențial că la treisprezece ani de la încheierea Conciliului, Papa Ioan Paul al II-lea a sosit dintr-o țară în care libertatea religiei fusese negată de marxism, cu alte cuvinte, de o formă particulară de filozofie modernă a statului. [Papa Benedict al XVI-lea, Reflecții despre Conciuliul al II-lea din Vatican, 2 august 2012]