All Questions
prev
Poprzedni:2.48 Co było zamiarem Soboru Watykańskiego II?
next
Następny:2.50 Dlaczego papież Jan Paweł II był tak ważny?

2.49 Co wydarzyło się po Soborze Watykańskim II?

Kościół w XX wieku

Zmiany wprowadzone przez Sobór Watykański II były entuzjastycznie przyjęte, a ludzie szukali najlepszych sposobów na ich wprowadzenie. Jednak w niektórych krajach, na przykład w Holandii, sprawy zaszły za daleko i odnowa – zamiast umacniać wiarę w Chrystusa – stała się celem samym w sobie.

Niezwykle dziwi fakt, że właśnie w czasach zmian wielu księży i wiele osób duchownych zdecydowało się porzucić stan kapłański lub złamać śluby zakonne. W tym samym czasie rodziły się również nowe zgromadzenia oraz ruchy katolików świeckich, którzy chcieli poświęcić swoje życie głoszeniu Ewangelii.

 

Po Soborze Watykańskim II Kościół poszukiwał nowej równowagi między społeczeństwem a wiarą, koncentrując się na wiecznym rdzeniu wiary: przyjaźni z Jezusem.