2.49 Ano ang nangyari pagkatapos ng Ikalawang Konseho ng Vatican?

The Church in the twentieth century

Karamihan sa mga tao ay masigasig sa pagsasabuhay ng mga bagong ideya ng Ikalawang Konseho ng Vatican. Sa ilang mga bansa, kabilang ang Netherlands, ang pagtuon sa pagbabago ay paminsan-minsang sobra, na may pagbabago na nagiging isang layunin sa sarili nitong karapatan sa halip na isang paraan upang palakasin ang pananampalataya kay Jesus.

Kapansin-pansin na sa panahong ito isang medyo malaking pangkat ng mga pari at relihiyoso ang lumabag sa kanilang mga panata at umatras sa kanilang relihiyosong bokasyon. Gayunpaman, maraming mga bagong kongregasyon at samahan ng mga layko ay itinatag din pagkatapos ng Konseho. Marami sa mga kongregasyon at paggalaw na ito ay sinasadyang nakatuon sa pagkalat ng Ebanghelyo ni Jesus.

Matapos ang Vatican II ang Simbahan ay naghanap ng isang bagong pagbalanse sa pagitan ng lipunan at pananampalataya, na nakatuon sa sentro ng pananampalataya: pagiging kaibigan ni Jesus.
This is what the Popes say

Masasabing ang Kristiyanismo, sa pagsilang nito, ay nagdala ng prinsipyo ng kalayaan sa relihiyon sa mundo. Gayunpaman ang interpretasyon ng karapatang ito sa kalayaan sa konteksto ng modernong pag-iisip ay hindi madali, dahil maaaring parang ang modernong bersyon ng kalayaan sa relihiyon ay inakala ang hindi ma-access na katotohanan sa tao at sa gayon, sa pamamagitan ng lakas, inilipat ang relihiyon sa larangan ng mapag-asignatura. Tiyak na providential na labintatlong taon pagkatapos ng pagtatapos ng Konseho, dumating si Papa John Paul II mula sa isang bansa kung saan tinanggihan ng Marxism ang kalayaan sa relihiyon, sa madaling salita ng isang partikular na anyo ng modernong pilosopiya ng Estado. [Pope Benedict XVI, Reflections on Vatican II, 2 Aug. 2012]