All Questions
prev
Anterior:4.35 Ce este clonarea?
next
Următorul:4.37 Când moare cineva?

4.36 Cât despre celulele stem şi recoltările modificate genetic?

Inseminarea artificială, embrioni şi clonare

Celulele stem sunt celule speciale care joacă un rol important în dezvoltarea corpului uman. Unele tipuri de celule stem pot fi cultivate în laborator pentru a crea țesuturi care pot ajuta diferite persoane cu boli specifice. Corectitudinea unei astfel de opțiuni depinde de originea celulelor stem.

De exemplu, dacă aceste celule sunt obținute din cordonul ombilical, atunci este permis: această procedură nu dăunează unei ființe umane. Dar un embrion, o ființă umană minusculă, nu trebuie niciodată folosit în acest scop. Cu toate acestea, nu există nicio obiecție majoră cu privire la culturile și animalelele modificate genetic, atât timp cât acest lucru se face cu respect și servește oamenilor.

 

Celulele stem pot fi folosite în tratamente, dar niciodată cu preţul unei alte vieţi omeneşti. Putem folosi recoltele modificate genetic.
Înțelepciunea Bisericii

Ce este binele comun?

Prin bine comun se înţelege ansamblul condiţiilor de viaţă socială care permit grupurilor şi indivizilor să-şi atingă perfecţiunea. [CCBC 407]

Ce presupune binele comun?

Binele comun presupune: respectarea şi promovarea drepturilor fundamentale ale persoanei; dezvoltarea bunurilor spirituale şi vremelnice ale persoanelor şi ale societăţii; pacea şi securitatea tuturor. [CCBC 408]

Unde se realizează în mod mai relevant binele comun?

Realizarea cea mai completă a binelui comun se găseşte în acele comunităţi politice care apără şi promovează binele cetăţenilor şi al grupurilor intermediare, fără a uita binele universal al familiei umane. [CCBC 409]

Care este funcţia episcopului în Biserica particulară încredinţată lui?

Episcopul, căruia îi este încredinţată o Biserică particulară, este principiul vizibil şi fundamentul unităţii acestei Biserici, faţă de care îndeplineşte, ca vicar al lui Cristos, funcţia pastorală, ajutat de preoţii şi diaconii săi. [CCBC 327]

Se pot face experimente pe fiinţe umane vii?

Experimente de natură ştiinţifică, psihologică sau medicală pe fiinţe umane vii sunt permise numai dacă rezultatele aşteptate sunt relevante pentru binele omului şi nu pot fi obţinute în alt mod. Totul trebuie să aibă loc cu liberul consimţământ al celui interesat.

În afară de asta, experimentele nu trebuie să fie în mod disproporţionat riscante; a face din fiinţele umane nişte obiecte de cercetare împotriva voinţei lor este un delict. Destinul partizanei poloneze dr. Wanda Poltawska, o confidentă apropiată a lui Ioan Paul al II-lea, ne aminteşte ce anume ar fi în joc, atunci ca şi acum: în timpul ocupaţiei naziste, Wanda Poltawska a fost victima experimentelor criminale făcute pe trupuri umane în lagărul de exterminare de la Ravensbrück; după aceea, psihiatra s-a angajat pentru reînnoirea eticii medicale şi a fost unul dintre membrii fondatori ai Academiei Pontificale pentru Viaţă. [Youcat 390]

Asta spune Papa

Desigur, Biserica apreciază și încurajează progresul științelor biomedicale care deschid perspective terapeutice fără precedent și necunoscute până acum, de exemplu, prin utilizarea de celule stem somatice sau tratamentele care au ca scop restabilirea fertilității sau vindecarea bolilor genetice. În același timp, se simte datoare să lumineze toate conștiințele către singurul progres autentic și anume acela în care progresul științific respectă cu adevărat orice ființă umană, a cărei demnitate personală trebuie recunoscută, din moment ce este creată după chipul lui Dumnezeu. [Papa Benedict al XVI-lea, Către  Congregația pentru Doctrina credinței, 31 ianuarie 2008]