All Questions
prev
Previous:4.35 Ano ang cloning?
next
Next:4.37 Kailan patay na ang isang tao?

4.36 Ano naman ang mga stem cell at binago na pananim genetically?

Artipisyal na pagpapabinhi, embryo, at pag-clone

Ang mga stem cell ay mga espesyal na cell na may mahalagang papel sa pag-unlad ng katawan ng tao. Ang ilang mga uri ng mga stem cell ay maaaring lumaki sa isang laboratoryo upang lumikha ng tisyu na maaaring makatulong sa mga taong may tukoy na mga karamdaman. Kung ito ay isang mahusay na pagpipilian, nakasalalay sa pinagmulan ng mga stem cell.

Halimbawa, kung ang mga cell na ito ay nakuha mula sa pusod, iyon ay mabuti: ang pamamaraang ito ay hindi makakasama sa isang tao. Ngunit ang isang embryo, isang maliit na tao, ay hindi dapat gamitin para sa hangaring ito. Gayunpaman, walang pangunahing pagtutol sa mga genetically engineered na pananim at hayop, hangga't ginagawa ito nang may paggalang at paglilingkod sa mga tao.

Ang mga stem cell ay maaaring magamit para sa mga pagpapagaling, ngunit hindi kailanman sa makasasama sa buhay ng tao. Maaari nating gamitin, nang may pag-iingat, ang mga binago na pananim genetically.
The Wisdom of the Church

Ano ang kabutihang panlahat?

Sa pamamagitan ng kabutihang panlahat ay nangangahulugan ng kabuuan ng mga kondisyon ng buhay panlipunan na nagpapahintulot sa mga tao bilang mga grupo at bilang mga indibidwal na maabot ang kanilang wastong katuparan. [CCCC 407]

Ano ang kasama sa kabutihang panlahat?

Ang kabutihang panlahat ay kinabibilangan ng: paggalang at pagtataguyod ng mga pangunahing karapatan ng tao, ang pag-unlad ng espirituwal at temporal na mga bagay ng mga tao at lipunan, at ang kapayapaan at katiwasayan ng lahat. [CCCC 408]

Saan mahahanap ang pinakakumpletong pagsasakatuparan ng kabutihang panlahat?

Ang pinakakumpletong pagsasakatuparan ng kabutihang panlahat ay matatagpuan sa mga pamayanang pampulitika na nagtatanggol at nagtataguyod ng kabutihan ng kanilang mga mamamayan at ng mga intermediate na grupo nang hindi nakakalimutan ang pangkalahatang kabutihan ng buong sangkatauhan. [CCCC 409]

Ano ang tungkuling ipinagkatiwala sa isang Obispo sa isang partikular na Simbahan?

Ang obispo kung kanino ipinagkatiwala ang pangangalaga sa isang partikular na Simbahan ay ang nakikitang pinuno at pundasyon ng pagkakaisa para sa Simbahang iyon. Para sa kapakanan ng Simbahang iyon, bilang kinatawan ni Kristo, ginagampanan niya ang tungkulin ng pastol at tinutulungan ng sarili niyang mga pari at diakono. [CCCC 327]

Maaari bang pag-eksperimentuhan ang buhay na tao?

Ang mga eksperimentong pang-agham, sikolohikal o medikal sa buhay na tao ay maaari lamang pahintulutan kapag ang kalalabasang maaaring asahan ay mahalaga para sa kabutihan ng tao at hindi ito maaaring matamo sa ibang paraan. Gayunpaman ang lahat ay dapat maganap nang may malayang pagtugon ng mga kinauukulan.

Bilang karagdagan, ang mga eksperimento ay hindi dapat maging mapanganib nang wala sa lugar. Isang krimen ang gamitin ang tao bilang bagay sa pananaliksik nang labag sa kanilang kalooban. Ang kinahinatnan ng manlalaban na si Dr. Wanda Poltawska mula Poland, isang malapit na katiwala ni Papa San Juan Pablo II, ay nagpapaalala kung ano ang nakataya noon at pati na rin ngayon. Noong panahon ng mga Nazi, si Wanda Poltawska ay biktima ng mga kriminal na eksperimento sa concentration camp ng Ravensbrück. Nang maglaon, kanyang itinaguyod ang isang pagpapanibago ng mga etika sa medisina at napabilang sa mga nagtatag ng Pontifical Academy for Life. [Youcat 390]

This is what the Popes say

Siyempre, pinahahalagahan at hinihikayat ng Simbahan ang pag-unlad ng mga biyolohikal na agham na nagbubukas ng mga therapeutic prospect hanggang ngayon hindi alam, halimbawa, sa pamamagitan ng paggamit ng somatic stem cells, o paggamot na naglalayong ibalik ang pagkamayabong o pagalingin ang mga sakit na genetiko. Sa parehong oras, nararamdaman niyang obligado siyang linawin ang lahat ng mga budhi sa nag-iisang tunay na pag-unlad, samakatuwid nga, ang pag-unlad na pang-agham na tunay na igalang ang bawat tao, na ang personal na karangalan ay dapat kilalanin dahil nilikha siya sa larawan ng Diyos. [Pope Benedict XVI, To the Congregation for the Doctrine of the faith, 31 Jan. 2008]