All Questions
prev
Prethodna:4.35 Što je kloniranje?
next
Sljedeći:4.37 Kada je osoba mrtva?

4.36 Što je s matičnim stanicama i genetski modificiranim usjevima?

Umjetna oplodnja, zametci i kloniranje

Matične stanice su posebne stanice koje imaju važnu ulogu u razvoju ljudskog tijela. Neke vrste matičnih stanica mogu se uzgajati u laboratoriju, kako bi se stvorilo tkivo, koje može pomoći osobama sa specifičnim bolestima. Je li je to dobra opcija, ovisi o podrijetlu matičnih stanica.

Na primjer, ako su ove stanice dobivene iz pupčane vrpce, to je u redu: ovaj postupak ne šteti čovjeku. Ali zametak, sićušno ljudsko biće, nikada se ne smije koristiti u tu svrhu. Međutim, ne postoji glavna zamjerka za genetske modificirane usjeve i životinje, sve dok se to radi s poštovanjem i služi ljudima.

 

Matične stanice mogu se koristiti za liječenje, ali nikad po cijenu još jednoga ljudskog života. Uz dozu opreza možemo koristiti genetski modificirane usjeve.
Mudrost Crkve

Što je opće dobro?

Pod pojmom opće dobro podrazumijeva se skup onih uvjeta društvenoga života koji skupinama i pojedincima omogućuju ostvarenje vlastita savršenstva. [KKKC 407]

Što opće dobro pretpostavlja?

Opće dobro pretpostavlja poštivanje i promicanje temeljnih prava ljudske osobe, razvitak duhovnih i vremenitih dobara osoba i društva, mir i sigurnost za sve. [KKKC 408]

Gdje se najistaknutije ostvaruje opće dobro?

Opće se dobro najpotpunije ostvaruje u onim političkim zajednicama koje brane i promiču dobro građana i posrednih tijela, ne zaboravljajući sveopće dobro ljudske obitelji. [KKKC 409]

Što je biskupska služba u povjerenoj mu mjesnoj Crkvi?

Biskup, kojemu se povjerava briga za partikularnu Crkvu, vidljivo je počelo i temelj jedinstva te Crkve u kojoj, kao Kristov namjesnik, vrši pastirsku službu, potpomognut vlastitim prezbiterima i đakonima. [KKKC 327]

Smije li se eksperimentirati na živim ljudima?

Znanstveni, psihološki ili medicinski eksperimenti na živim ljudima samo su onda dopušteni ako su rezultati, koji se očekuju, važni za ljudsko dobro te ako se nikako drukčije ne mogu postići. Sve se to pak mora događati uz Slobodan pristanak onih na kojima se eksperimenti vrše.

 

Osim toga, eksperimenti ne smiju biti neprimjereno opasni. Učiniti ljude sredstvima za eksperimente protiv njihove volje jest zločin. Sudbina borkinje za slobodu, Poljakinje dr. Wande Poltawske, vrlo bliske papi Ivanu Pavlu II., podsjeća nas na to što je bilo nekada i danas je u igri. Za vrijeme nacizma Wanda Poltawska postala je žrtva zločinačkih eksperimenata na ljudima u koncentracijskom logoru Ravensbruck. Kasnije se je kao psihijatrica zauzimala za obnovu medicinske etike te je postala jedna od utemeljiteljica Papinske akademije za život. [Youcat 390]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Papa Benedikt XVI., Kongregaciji za nauk vjere, 31. siječnja 2008.

Naravno, Crkva cijeni i potiče napredak biomedicinskih znanosti, koje otvaraju do sada nepoznate terapijske izglede, do sada nepoznate, na primjer, uporabom somatskih matičnih stanica ili liječenjem kojemu je cilj obnoviti plodnost ili izliječiti genetske bolesti. Istodobno, osjeća se dužnom prosvijetliti sve savjesti na jedini autentični napredak, naime da znanstveni napredak uistinu poštuje svakog čovjeka, čije osobno dostojanstvo mora biti prepoznato, jer je stvoren na sliku Božju. [Papa Benedikt XVI., Kongregaciji za nauk vjere, 31. siječnja 2008.]