Kniha

Vaše otázky

Máš otázky o víře? Jsi nevěřící a zajímá tě, čemu katolíci věří? Byl/a jsi vychován/a jako křesťan a máš jisté otázky, ale nevíš, koho se zeptat? Nejste sám/sama! Mnoho lidí má otázky o víře. Naštěstí je ale také většinou možné nacházet odpovědi!

Origin

‘Tweeting with GOD’ (#TwGOD) has its origin in Leiden in the Netherlands, where Father Michel Remery engaged in dialogue with young people about their questions concerning the Catholic faith. They asked their questions in person after liturgical celebrations, but also via Twitter, Facebook and other new media. During evening sessions, these young people discussed their questions amongst themselves and with their priest. All questions were welcome and no topic was taboo. 

Logika víry

Cílem těchto výměn nebylo jen odpovědět na otázky, ale zejména pochopit, proč jsou odpovědi takové, jaké jsou. Takto skupina odhalila, že katolická víra je mnohem logičtější, než si mnoho lidí myslí. Shrnutí těchto odpovědí, napsané společně s mladými lidmi, vedlo ke zveřejnění dvou knih „Tweetuj s Bohem“. Ty byly přeloženy do nizozemštiny a několika dalších jazyků. S pomocí aplikace #TwGOD se čtenář může dostat ze stránky knihy přímo na stránku na webu #TwGOD, kde najde o tématu více informací.

Témata

„Tweetuj s Bohem“ bylo původně zveřejněno ve dvou svazcích, které byly později spojeny do jedné užitečné knihy. Spojené svazky mají čtyři části, které se zabývají následujícími tématy:

  • Část 1 – Tweety o Bohu, počátku a konci světa: jádro víry, Bůh, stvoření, Bible, jak Bůh jedná s lidmi.
  • Část 2 Tweety o církvi, jejím původu, struktuře a dějinách: otázky o původu a historii církve, přítomnost církve v dnešním světě.
  • Část 3 Tweety o osobním vztahu s Bohem, modlitbě, liturgii a svátostech: otázky o modlitbě a o tom, jak může být náročná, role církve v našich životech, co liturgie a svátosti mohou učinit pro nás.
  • Část 4 Tweety o křesťanském životě, víře a etice: život křesťana, různá rozhodnutí, která jako věřící musíš udělat, včetně náročných témat jako je sex, práce, povolání a etické otázky.

Target group

The #TwGOD book offers support to people who want to grow in their faith and their relationship with Jesus. It gives you a basic understanding of faith in God, based on what the Bible and the Church say about these matters. The book can serve as a starting point for group discussions, or to deepen your faith following an introductory course about Christianity. It can also be a useful reference book for people preparing to join the Catholic Church, for participants in confirmation classes, and for parents of young children preparing for first communion.