Kniha

Vaše otázky

Máte otázky o viere? Ste neveriaci a zaujíma vás, v čo veria katolíci? Dostali ste kresťanskú výchovu a máte otázky, no neviete, koho sa opýtať? Nie ste sami! Otázky o viere má mnoho ľudí. Našťastie sú poruke aj odpovede!     

Logika viery

Cieľom pôvodných stretnutí #TwGOD bolo nielen odpovedať na otázky, ale predovšetkým aj uvažovať nad ich logikou. Vďaka tomu si prvotná skupina uvedomila, že katolícka viera má oveľa väčšiu logiku, než si mnohí myslia. Súhrn odpovedí, ktoré autor napísal spolu s mladými ľuďmi, viedol k vydaniu dvoch kníh Tweetuj s Bohom. Tie boli preložené z holandčiny do niekoľkých ďalších jazykov. Pomocou aplikácie #TwGOD sa môžu čitatelia presunúť priamo z konkrétnej stránky v knihe na príslušné miesto webovej stránky #TwGOD, kde k danej téme nájdu ďalšie informácie.    

Témy

Kniha Tweetuj s Bohom bola pôvodne vydaná v dvoch dieloch, ktoré sme neskôr spojili do jednej praktickej knihy. Výsledná kniha má 4 časti, zamerané na nasledujúce okruhy tém: 

●     Prvá časť– Tweety o Bohu: začiatok a koniec: základ viery, Boh, stvorenie, Biblia a spôsob, akým Boh zaobchádza s ľuďmi.

●     Druhá časť– Tweety o Cirkvi: pôvod a budúcnosť: otázky o pôvode a dejinách Cirkvi a jej prítomnosť v dnešnom svete.

●     Tretia časť– Tweety o tebe a Bohu: modlitba a sviatosti: otázky o modlitbe a o tom, aká dokáže byť ťažká, úloha Cirkvi v budovaní našich životov a otázky o tom, čím sú pre nás liturgia a sviatosti.

●     Štvrtá časť– Tweety o kresťanskom živote: viera a morálka: život kresťana, rozličné rozhodnutia, ktoré ako veriaci musíme urobiť, vrátane náročnejších tém ako sex, práca, povolanie a etické otázky.