Kniha

Skrze stovky otázek a odpovědí zjistěte, čemu katolíci věří


Máte otázky týkající se Boha, Bible, modlitby, etiky nebo života? Vejdou se odpovědi na tyto otázky ohledně katolické víry do jednoho tweetu nebo příspěvku na sociálních sítích? Právě to totiž přináší kniha Tweetuj s BOHEM, kterou napsal otec Michel Remery.  

Kniha, která již vyšla ve více než 30 jazycích, obsahuje jak 200 odpovědí na otázky mladých lidí, tak i vysvětlení hluboce zakořeněná v křesťanské tradici. Je určena těm, kteří si chtějí osvěžit své znalosti víry nebo se zajímají o to, co církev sděluje.

Tweeting with GOD book

 

Tweetuj s BOHEM je určeno:

  • Každému, kdo si přeje prohloubit své znalosti víry
  • Skupinám dospívajících a mládeži
  • Probíhající katechezi dospělých ve farnostech
  • Novým katolíkům a zájemcům o biřmování
  • Učitelům, kmotrům a rodičům

Nalezněte odpovědi na stovky otázek

Kniha se zabývá podstatou katolické víry a pojednává o Bohu a stvoření, církvi, modlitbě, liturgii, morálce a křesťanském životě. Celkem obsahuje více než 200 odpovědí, které předkládá na bohatě ilustrovaných dvoustranách. Těm, kteří nemají ve zvyku číst delší texty, pomůže toto uspořádání i stručné shrnující rámečky.


Snadné, jednoduché a nezaujaté

Toto není obyčejná kniha. Není třeba začínat na první straně: knihu můžete otevřít u otázky, která vás zajímá, a začíst se. Rejstřík vám pomůže rychle najít otázku, která vás zajímá.

book


Provázanost s aplikací

Pomocí bezplatné aplikace můžete naskenovat obrázek u každé otázky a dostat se k dalším informacím, online materiálům a videím. Díky provázanosti technologie a tištěné knihy nabízí Tweetuj s BOHEM skutečně multimediální zážitek! Bezplatnou aplikaci si můžete stáhnout zde.


Otázky, které kladou lidé jako vy

Tweetuj s BOHEM vzešlo z otázek, které mladí lidé pokládali otci Michelu Remerymu během jejich setkání v Nizozemsku. Neexistovala žádná zakázaná témata nebo otázky, o kterých by se nemohlo mluvit. Skupina mluvila svobodně a uvážlivě. Mladí lidé žili v sekularizované společnosti a jejich setkání jim pomohla rozpoznat důležitost víry v životě.

book

 

Pro všechny, kdo chtějí prohloubit svou víru

I když byl program vytvořen mladými lidmi pro stejnou věkovou skupinu, osloví každého, kdo se chce dozvědět více o víře a hledá odpovědi. Patří sem dospělí a mladí lidé, kteří se chtějí stát katolíky, i ti, kteří se například připravují na přijetí svátosti křtu, biřmování, prvního svatého přijímání nebo manželství.


Zdroj pro vedoucí a katechety

Kniha Tweetuj s BOHEM nabízí mimořádnou podporu vedoucím mládeže, katechetům a učitelům, protože poskytuje jasné a přesné základy pro výuku náboženství ve školách a institucích. Pomůže také rodičům, kmotrům a všem příbuzným dětí a mládeže, když stojí tváří v tvář složitým otázkám na téma víry.  
 
Kurz Jak růst ve víře využívá knihu a aplikaci Tweetuj s BOHEM jako podklad pro výuku víry ve školách, skupinách, farnostech a společenstvích. Více informací o tomto programu najdete zde.


Začněte ve své skupině ‚‚Tweetovat s Bohem‘‘

Chceme lidem pomáhat růst ve vztahu s Bohem. Na mnoha místech vznikly skupinky, ve kterých účastníci vedou intenzivní dialogy inspirované otázkami z knihy Tweetuj s BOHEM. Pokud potřebujete náměty pro týdenní setkání, můžete si vybrat z nápadů, které vám vydrží až čtyři roky!