Si të rritemi në besim online dhe offline

Si të rritemi në besim është zgjidhja për formimin e besimit në shkolla, famulli dhe bashkësi. Kursi sfidon pjesëmarrësit e të gjitha moshave për të bashkëvepruar duke bërë pyetje, duke kërkuar përgjigje së bashku dhe duke zbuluar se si Zoti e do secilin prej tyre shumë thellë. Libri Në Twitter me ZOTINdhe aplikacionin si bazë, së bashku me aplikacionin Online me Shenjtërit, materialin online, videot, mediat sociale, dhe aktivitetet e shumta është një program shumë ndërveprues. Mund të përdoret me të rriturit, adoleshentët dhe të rinjtë, ata që janë krejtësisht të rinj në besim, si dhe ata që kërkojnë të thellojnë kuptimin e tyre mbi besimin.