Jak růst ve víře

Tento interaktivní kurz je vytouženým řešením výuky náboženství ve školách, farnostech a společenstvích. Podněcuje účastníky všech věkových skupin k interakci a vede je ke kladení otázek, společnému hledání odpovědí a objevováním hluboké Boží lásky ke každému z nich. Jde o velmi interaktivní program, který se zakládá na knize Tweetuj s BOHEM a přidružené aplikaci, jakož i aplikaci Online se svatými, materiály dostupnými online, videích, sociálních sítích a mnohých dalších aktivitách. Dá se použít při práci s dospělými, dospívajícími i mládeží, všemi, kdo jsou noví ve víře a také s těmi, kdo hledají hlubší pochopení své víry.