DeoQuest and TweetignwithGOD

 

Rreth në Twitter me ZOTIN

Në Twitter me ZOTIN dëshiron t'ju ndihmojë të gjeni përgjigje për pyetjet tuaja në lidhje me jetën dhe besimin duke harmonizuar librat e shtypur me mediat dixhitale nëpërmjet përdorimit të aplikacionit falas.

Në Twitter me ZOTIN ka për qëllim të ndihmojë njerëzit e të gjitha brezave dhe sfondeve kulturore të shohin se si gjithçka lidhet me dashurinë e Zotit për çdo qenie njerëzore dhe të kuptojnë logjikën e besimit. Ne duam t'ju inkurajojmë që të zbuloni se kush mund të jetë Jezusi për ju dhe ju ftojmë të bëni pyetje, të mësoni më shumë rreth jetës dhe përgjigjeve që besimi mund t'ju japë. Ne i inkurajojmë njerëzit të vizitojnë famullinë e tyre lokale, të bëhen më aktivë në komunitetet e tyre dhe të kujdesen për njerëzit përreth tyre. 
 

Church in Leiden TweetingwithGOD

Origjina

Në Twitter me ZOTIN i ka rrënjët në Leiden, në Holandë, aty ku Atë Michel Remery u angazhua në diskutim me të rinjtë lidhur me pyetjet e tyre për besimin. Ata i drejtuan pyetjet e tyre personalisht pas takimeve në kishë, por edhe përmes Twitter-it, Facebook-ut dhe mediave të tjera të reja. Gjatë sesioneve të rregullta të mbrëmjes, ata diskutuan pyetjet me njëri tjetrin dhe me priftin e tyre. Të gjitha pyetjet ishin të mirëseardhura dhe asnjë temë nuk përbëri tabu.

Këta të rinj po kërkonin domethënien e besimit në jetën e tyre. Takimet i ndihmuan të kuptojnë rëndësinë e besimit në jetën e tyre personale. Ata i kërkuan Atë Michel të botonte përfundimet në një libër. Të rinjtë [>About us>We make Tweeting with GOD] ende luajnë një rol të madh, duke sugjeruar përmbajtje dhe duke krijuar materiale interaktive. Në Twitter me ZOTIN tërhoqi shpejt vëmendjen ndërkombëtare, gjë që çoi në përkthimin e materialit në shumë gjuhë [> Order/Orden/Ordem/Commander].

Youth Tweeting with GOD

Bashkëpunimi

Në Twitter me ZOTIN ka nënshkruar një partneritet strategjik me Rrjetin e Lutjeve Mbarëbotërore të Papës (PWPN) me synimin për të ndihmuar njerëzit në të gjithë botën sot në marrëdhëniet e tyre personale me Jezusin. Projektet e PWPN përfshijnë: Videot e Papës, Kliko për t'u Lutur dhe Udha e Zemrës.

Së bashku me Apostolat Militaire Internacionale, ne kemi zhvilluar një aplikacion i cili është menduar veçanërisht për përdorimin e personelit ushtarak.

Ekipet e Në Twitter me ZOTIN dhe Youcat takohen herë pas here për të shkëmbyer mënyra të mundshme bashkimi forcash në projekte të veçanta. Publikimet dhe mediat sociale i referohen reciprokisht projekteve të njëri -tjetrit.