Ne formësojmë Në Twitter me ZOTIN

Ekipi që qëndron pas Në Twitter me ZOTIN përbëhet nga të rinj nga e gjithë bota. Së bashku me qindra vullnetarë ne punojmë vazhdimisht për qëllimin dhe mesazhin thelbësor të misionit tonë.

Tweeting with GOD, Fr Michel Remery, Francesca Ferreti, Reena Tolmik, Gustavo Huguenin, Barbara Schoo, Pavli Marku, Artemida Golemi, Fabio Parizoto

Misioni ynë

Ne duam t'ju ndihmojmë të gjeni përgjigje për pyetjet tuaja, dhe ndoshta edhe të zbuloni besimin tuaj dhe të rriteni në marrëdhënien tuaj me Jezu Krishtin. Në Twitter me ZOTIN ka për qëllim t'ju ndihmojë të mendoni dhe të zbuloni logjikën e besimit, duke promovuar dhe lehtësuar dialogun rreth pyetjeve. Në këtë mënyrë, duam të tregojmë se Jezusi i flet njëherazi mendjes, zemrës dhe duarve tuaja. Me pak fjalë, ne shpresojmë t'ju ndihmojmë të gjeni përgjigje të qarta për pyetjet tuaja në lidhje me jetën, Zotin dhe Kishën.

Pika e nisjes është marrëdhënia jonë personale me Jezusin: ne të gjithë duam të vazhdojmë të rritemi në këtë marrëdhënie dhe të mësojmë më shumë rreth Jezusit. Jezusi është në zemër të asaj që ne bëjmë. Ai na kërkon të shpallim Ungjillin (Mk 16:15)Mk 16:15 Dhe u tha: “Dilni në mbarë botën e predikoni Ungjillin të gjithë njerëzve”.. dhe besimin tonë kudo që të mundemi (1 Pjetrit 3:15)1 Pet 3:15 Veçse adhuroni me shenjtëri në zemrat tuaja Krishtin Zot! Jini gjithmonë të gatshëm t’i jepni përgjegje gjithsecilit që prej jush kërkon arsyen e shpresës që është në ju.Në Twitter me ZOTIN buron nga bisedat që Atë Michel pati me të rinjtë nga Leiden, Holandë. Tani mund të na gjeni në të gjithë botën!

Bashkohu me ne!

Edhe ju mund të bëni një ndryshim të prekshëm duke frymëzuar njerëzit përmes takimit tuaj personal me ZOTIN! Bashkohuni me ekipin tonë të misionarëve në internet! Na mbështetni nëpërmjet dhurimeve duke u lutur ose me vullnetarizëm në Në Twitter me ZOTIN.