Aplikacioni AMI-TwGOD

Në partneritet me Apostolat Militaire Internacional (AMI), Në Twitter me ZOTIN (#TwGOD) ka ndërtuar një aplikacion për t’u përdorur nga ata që punojnë në ushtri. Qëllimi i këtij aplikacioni AMI-TwGOD është të fuqizojë marinarët, ushtarët, pilotët dhe personelin tjetër ushtarak që të jetojnë dhe të rriten në besimin e tyre, të gjejnë përgjigje për pyetjet që lidhen me besimin dhe ushtrinë, të luten dhe të gjejnë kurajo, të ndajnë besimin e tyre me të tjerët... 

Aplikacioni AMI-TwGOD i drejtohet si ushtarakëve individualë ashtu edhe rrjetit të tyre të familjes dhe miqve. Falë kontributit të ushtarakëve dhe kapelanëve nga kombe të ndryshme, përmbajtja është e një natyre shumë praktike, duke adresuar nevojat e drejtpërdrejta të ushtrisë dhe kapelanëve në terren. Aplikacioni AMI-TwGOD është plotësisht i disponueshëm offline.
 

Shkarkoni tani aplikacionin falas!

  • Pyetje ushtarake për besimin dhe jetën e përditshme si ushtarak
  • Shenjtorët ushtarakë
  • Lutje për ushtrinë
  • Dëshmi
  • Citime frymëzuese
  • Ndihma e parë shpirtërore
  • Detajet e kontaktit të kapelanëve kombëtarë

Download on the app store  Download it on play store

“[The CMC app] will prove particularly useful […] for communicating the message of life, hope and growth in faith, and for making the situations in which military personnel are immersed both more human and more Christian”. (Cardinal Pietro Parolin)

CMC app

 

Libër ushtarak


Përgjigjet e pyetjeve ushtarake në aplikacionin AMI-TwGOD janë zgjeruar për të përkuar me përgjigjet në librin Në Twitter me ZOTIN. Në varësi të nevojave të vendeve partnere, është përpiluar një botim i veçantë ushtarak i këtij libri, i cili në mënyrë alternative mund të botohet si shtesë ushtarake e librit Në Twitter me ZOTIN dhe të vendoset në dispozicion të ushtarakëve dhe kapelanëve.


Kapelanët ushtarakë


Aplikacioni AMI-TwGOD u jep kapelanëve një burim të fuqishëm për shërbesën e tyre. Situata e sotme shoqërore kërkon më shumë t’u drejtohesh individëve sesa anëtarëve të Kishës në mënyrë kolektive. Aplikacioni AMI-TwGOD ndihmon për të arritur te individët dhe për t'i fuqizuar ata me mjete për të jetuar besimin e tyre. Në vend të zëvendësimit të kapelanëve, aplikacioni AMI-TwGOD dhe burimet e Në Twitter me ZOTIN janë një mënyrë për t'i fuqizuar ata në detyrën e tyre të rëndësishme. Përmes aplikacionit personeli ushtarak mund të kontaktojë me lehtësi kapelanin e tyre privatisht dhe në mënyrë të sigurt.


Formimi i besimit

Për të vazhduar formimin e besimit pas marrjes së përgjigjeve në aplikacion, grupi i plotë i burimeve të Në Twitter me ZOTIN duke përfshirë Si të rritemi në besim [>Resources>How to grow in faith online and offline] dhe Manualin e Në Twitter me ZOTIN [>Resources>The Tweeting with GOD Manual and Specials] janë shumë të përshtatshme për t’u përdorur në një mjedis ushtarak.