DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Previous:4.30 Paano kung ang isang babae ay ginahasa, ayaw magkaroon ng anak, o may karamdaman?
next
Next:4.32 Paano kung ang mga tao ay hindi maaaring magkaroon ng mga anak?

4.31 Kailangan ko bang tanggapin ang aking katawan sa kung ano ito?

Buhay ng tao

Nilikha tayo ng Diyos [> 1.2]. Nilikha rin Niya ang ating mga katawan at tinawag silang templo (1 Cor.6:19-20)1 Cor.6:19-20: "Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan; sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos”..Ang ating mga katawan ay regalo ng Diyos.Kapag sinasadya nating magdulot sa ating sarili ng pisikal na pagdurusa o lurayin ang ating mga katawan nang walang isang seryosong kadahilanang pang-medikal,hindi tayo tumutugon sa regalong ito sa tamang paraan.

Ang ating hitsura ay hindi ang mapagkukunan ng ating halaga bilang tao! Ang halagang iyon ay may mapagkukunan lamang sa Diyos, na nagbigay sa atin ng ating hitsura at kung sino ang nagmamahal sa atin bilang tayo.

Hindi tayo may-ari ngunit tagapag-alaga ng ating mga katawan. Hindi natin kinakailangan na saktan o putulin ang mga katawang ibinigay sa atin ng Diyos.
The Wisdom of the Church

Paano natin dapat pakitunguhan ang ating katawan?

Ipinagbabawal din ng Ikalimang Utos ang paggamit ng dahas laban sa sariling katawan. Malinaw na inatasan tayo ni Jesus na tanggapin at mahalin ang ating sarili: "Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili." (Mt 22:39).

Ang mapanirang mga gawa laban sa sariling katawan ("paglalaslas," atbp.) ay kadalasang sikolohikal na mga reaksyon sa mga karanasan ng pag-iwan at kakulangan ng pag-ibig. Una sa lahat, hinahamon nito ang ating buong pagmamahal sa ganoong mga tao. Gayunpaman, dapat ring maging malinaw sa larangan ng pagbibigay, na walang karapatan ang tao na sirain ang sarili niyang katawang ipinagkakaloob ng Diyos. [Youcat 387]
 

Paano ang karapatan sa pisikal na integridad ng tao?

Nilalabag ang karapatan sa pamamagitan ng paggamit ng dahas, pagkidnap at hostage-taking, terorismo, torture, panggagahasa, sapilitang isterilisasyon, at pati na rin sa pamamagitan ng pagputol ng bahagi ng katawan at mutilation.

Itong mga pundamental na paglabag sa katarungan, pagmamahal at dangal ng tao ay hindi nabibigyang hustisya kahit ang mga ito ay sakop ng awtoridad ng estado. Dahil sa pagkakasala sa kasaysayan maging ng mga Kristiyano, ang Simbahan sa kasalukuyan ay nakikipaglaban sa anumang pisikal at sikolohikal na paggamit ng dahas, lalo na laban sa torture. [Youcat 392]
 

Maaari bang pag-eksperimentuhan ang buhay na tao?

Ang mga eksperimentong pang-agham, sikolohikal o medikal sa buhay na tao ay maaari lamang pahintulutan kapag ang kalalabasang maaaring asahan ay mahalaga para sa kabutihan ng tao at hindi ito maaaring matamo sa ibang paraan. Gayunpaman ang lahat ay dapat maganap nang may malayang pagtugon ng mga kinauukulan.

Bilang karagdagan, ang mga eksperimento ay hindi dapat maging mapanganib nang wala sa lugar. Isang krimen ang gamitin ang tao bilang bagay sa pananaliksik nang labag sa kanilang kalooban. Ang kinahinatnan ng manlalaban na si Dr. Wanda Poltawska mula Poland, isang malapit na katiwala ni Papa San Juan Pablo II, ay nagpapaalala kung ano ang nakataya noon at pati na rin ngayon. Noong panahon ng mga Nazi, si Wanda Poltawska ay biktima ng mga kriminal na eksperimento sa concentration camp ng Ravensbrück. Nang maglaon, kanyang itinaguyod ang isang pagpapanibago ng mga etika sa medisina at napabilang sa mga nagtatag ng Pontifical Academy for Life. [Youcat 390]

 

This is what the Popes say

Si Pope Benedict XVI ay nagsalita tungkol sa isang "ekolohiya ng tao", batay sa katotohanang "ang tao din ay may likas na dapat niyang igalang at hindi niya maaaring manipulahin sa kalooban" ... Ang pagtanggap sa ating mga katawan bilang regalo ng Diyos ay mahalaga sa pagtanggap at tanggapin ang buong mundo bilang isang regalo mula sa Ama at ating pangkaraniwang tahanan, samantalang ang pag-iisip na nasisiyahan tayo sa ganap na kapangyarihan sa ating sariling mga katawan bagamat, madalas na tuso, sa pag-iisip na nasisiyahan tayo sa ganap na kapangyarihan sa paglalang.Ang pag-aaral na tanggapin ang ating katawan, pangalagaan ito at igalang ang buong kahulugan nito, ay isang mahalagang sangkap ng anumang tunay na ekolohiya ng tao. Gayundin, ang pagpapahalaga sa sariling katawan sa pagkababae o pagkalalaki nito ay kinakailangan kung makikilala ko ang aking sarili sa isang pakikipagtagpo sa isang taong iba. [Pope Francis, Laudato Si, 155]