All Questions
prev
Previous:4.29 Paano ginagawa ang pagpapalaglag?
next
Next:4.31 Kailangan ko bang tanggapin ang aking katawan sa kung ano ito?

4.30 Paano kung ang isang babae ay ginahasa, ayaw magkaroon ng anak, o may karamdaman?

Buhay ng tao

Ang mga ito ay napakahirap na sitwasyon na hindi talaga mailalarawan sa ilang linya. Ang panggagahasa ay isang kahila-hilakbot na krimen, at naiintindihan na ang isang babaeng nagbubuntis bilang resulta ng panggagahasa ay isasaalang-alang ang isang pagpapalaglag. Gayunpaman, makatarungan ba na magbayad ang inosenteng bata para sa brutal na krimen ng gumahasa? Ang ina at anak ay may parehong karapatan sa buhay at pangangalaga, gayundin sa iba pang mga kaso ng hindi ginustong pagbubuntis.

Kung ang ina ay may malubhang karamdaman, ang isang pamamaraang medikal upang maisalba siya ay maaaring magtapos sa buhay ng kanyang anak. Napakahirap gawin ang tama sa mga ganitong kaso, dahil nagsasangkot ito ng pagpipilian sa pagitan ng dalawang kasamaan. Ang sitwasyong ito ay ibang-iba sa pagpapalaglag, sapagkat ang paggagamot sa ina ay hindi inilaan upang patayin ang anak, bagaman ang operasyon ay nagbubunga ng ganung resulta. Kailangan talaga natin ang tulong ng Diyos [> 1.36] upang makagawa ng mga mahihirap na pagpipilian!

Ang panggagahasa ay isang kahila-hilakbot na krimen. Minsan, ang pagbubuntis ay maaaring dumating sa isang masamang oras. Ngunit ang hindi pa isinisilang na bata ay may karapatang mabuhay, tulad ng ginagawa ng ina!

The Wisdom of the Church

Kailan mabuti ang isang gawa?

Ang isang kilos ay mabuti sa moral kung ito ay sabay na ipinapalagay ang kabutihan ng bagay, ng wakas, at ng mga pangyayari. Ang isang napiling bagay ay maaaring sa pamamagitan ng kanyang sarili na masira ang isang gawa sa kabuuan nito, kahit na ang intensyon ay mabuti. Hindi bawal ang gumawa ng masama upang ang kabutihan ay magbunga nito. Ang isang masamang wakas ay sumisira sa aksyon, kahit na ang bagay ay mabuti sa sarili nito. Sa kabilang banda, ang isang mabuting wakas ay hindi ginagawang mabuti ang isang gawa kung ang layunin ng gawaing iyon ay masama, dahil ang wakas ay hindi nagbibigay-katwiran sa mga paraan. Maaaring dagdagan o bawasan ng mga pangyayari ang responsibilidad ng isang kumikilos ngunit hindi nila mababago ang kalidad ng moral ng mga kilos mismo. Hindi nila kailanman ginagawang mabuti ang isang gawa na sa sarili nito ay masama. [CCCC 368]

Mayroon bang mga gawaing laging bawal?

Mayroong ilang mga gawain na, sa loob at sa kanilang sarili, ay palaging ipinagbabawal dahil sa kanilang layunin (halimbawa, kalapastanganan, pagpatay, pangangalunya). Ang pagpili sa gayong mga kilos ay nangangailangan ng isang kaguluhan sa kalooban, iyon ay, isang moral na kasamaan na hindi kailanman mabibigyang katwiran sa pamamagitan ng pag-akit sa mabubuting epekto na maaaring idulot nito. Mayroong ilang mga gawain na, sa loob at sa kanilang sarili, ay palaging ipinagbabawal dahil sa kanilang layunin (halimbawa, kalapastanganan, pagpatay, pangangalunya). Ang pagpili sa gayong mga kilos ay nangangailangan ng isang kaguluhan sa kalooban, iyon ay, isang moral na kasamaan na hindi kailanman mabibigyang katwiran sa pamamagitan ng pag-akit sa mabubuting epekto na maaaring idulot nito. [CCCC 369]

Maaari bang gumawa ng masama upang magbunga ng anumang kabutihan?

Hindi, hindi kailanman maaaring gumawa o tumanggap ng masama upang magbunga ng kabutihan mula rito. Kung minsan ay wala nang maaaring magawa kundi tanggapin ang mga maliit na kasamaan upang mapigilan ang isang mas malaking kasamaan.

Hindi pinababanal ng layunin ang pamamaraan. Hindi maaaring maging tama ang pagtaksilan ang asawa, upang gawing matatag ang buhay-may-asawa. Mali rin ang gamitin ang mga embryo para sa stem cell research kahit na mula rito'y magkakaroon ng radikal na resulta sa medisina. Hindi totoong gustong "tulungan" ang biktima ng isang panggagahasa sa pamamagitan ng pagpapalaglag ng isang bata. [Youcat 292]

This is what the Popes say

Nais kong ngayon na sabihin ang isang espesyal na salita sa mga kababaihan na nagpalaglag. May kamalayan ang Simbahan sa maraming mga kadahilanan na maaaring naka-impluwensya sa iyong pasya, at hindi siya nag-aalinlangan na sa maraming mga kaso ito ay isang masakit at nkalilitong pasya. Ang sugat sa iyong puso ay maaaring hindi pa gumaling. Tiyak na ang nangyari at nananatiling kilabot na mali. Ngunit huwag sumuko sa panghinaan ng loob at huwag mawalan ng pag-asa. Subukang maunawaan kung ano ang nangyari at harapin itong harapin. Kung hindi mo pa nagagawa ito, ibigay ang iyong sarili na may kababaang-loob at tiwala sa pagsisisi. Ang Ama ng mga awa ay handa na ibigay sa iyo ang kanyang kapatawaran at ang kanyang kapayapaan sa Sakramento ng Pakikipagkasundo. Sa parehong Ama at sa kanyang awa maaari mong may siguradong pag-asa ipagkatiwala ang iyong anak. [Pope John Paul II, Evangelium Vitae, 99]