Alle Tweets
Vorige:
Volgende:
raam in scherven

4.31 Moet ik tevreden zijn met mijn lichaam zoals het is?

Het menselijk leven

God heeft ons geschapen. Hij maakte ook ons lichaam, en noemde het een tempel (1 Kor 6,19–20)1 Kor 6,19–20: U weet het: uw lichaam is een tempel van de heilige Geest die in u woont, die u van God hebt ontvangen. U bent niet van uzelf. U bent gekocht en de prijs is betaald. Eer God dus met uw lichaam.. Ins lichaam is een cadeau van God. Als we onszelf bewust pijn doen of ons lichaam zonder medische redenen verminken, dan gaan we verkeerd om met dit cadeau.

De waarde van de mens is niet te vinden in zijn uiterlijk! Die waarde is alleen te vinden in God, van wie we ons uiterlijk gekregen hebben en die van ons houdt zoals we zijn

> Lees meer in het boek

Ja. We zijn geen eigenaar maar beheerder van ons lichaam. Daarom mogen we het lichaam dat we van God gekregen hebben niet onnodig verminken.

Uit de Wijsheid van de Kerk

Hoe gaan wij met ons lichaam om?

Het vijfde gebod verbiedt ook het geweld tegen het eigen lichaam. Jezus verlangt uitdrukkelijk van ons, onszelf te accepteren zoals we zijn en lief te hebben: ‘Heb uw naaste lief als uzelf’ (Mt. 22, 39).

Zelfvernietigende handelingen tegen het eigen lichaam (‘snijden’ enz.) zijn in de meeste gevallen psychische reacties op ervaringen van verlatenheid en een gebrek aan liefde. Ze vragen daarom in de eerste plaats om onze liefde voor die mensen. In het kader van die aandacht moet echter ook duidelijk worden dat er geen menselijk recht bestaat om het door God geschonken lichaam te vernietigen. [Youcat 387]

Waardoor wordt het recht op lichamelijke ongedeerdheid van de mens geschonden?

Dat recht wordt geschonden door gebruik van geweld, ontvoering en gijzeling, terrorisme, foltering, verkrachting, gedwongen sterilisatie en amputatie en verminking.

Die fundamentele misdaden tegen de gerechtigheid, de liefde en de menselijke waardigheid zijn ook dan niet gerechtvaardigd wanneer ze door de autoriteit van een overheid worden gedekt. In het bewustzijn van de historische schuld die ook christenen treft, strijdt de Kerk nu tegen elke vorm van lichamelijk of psychisch geweld, in het bijzonder tegen foltering. [Youcat 392]

Mag er onderzoek worden uitgevoerd op levende mensen?

Wetenschappelijke, psychologische of medische experimenten op levende mensen zijn alleen toegestaan als de te verwachten resultaten van belang zijn voor het menselijke welzijn en wanneer deze op geen enkele andere wijze kunnen worden verkregen. Dit alles mag echter uitsluitend met instemming van de betrokkenen plaatsvinden.

Bovendien mogen de experimenten niet buitensporig riskant zijn. Het is een misdaad om mensen tegen hun wil tot een object van onderzoek te maken. Het lot van de Poolse verzetsstrijdster Dr. Wanda Poltawska, één van de nauwste vrienden van paus Johannes Paulus II, herinnert ons aan datgene wat er op het spel staat, toen evenzeer als nu. Gedurende de nazitijd werd Wanda Poltawska het slachtoffer van de misdadige experimenten op mensen in het concentratiekamp Ravensbrück. Later spande deze psychiater zich in voor een vernieuwing van de medische ethiek en was ze één van de stichters van de Pauselijke Academie voor het Leven. [Youcat 390]