DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Predchádzajúce:4.30 Čo ak ženu znásilnia, nechce mať deti, alebo je chorá?
next
Ďalej:4.32 Čo ak ľudia nemôžu mať deti?

4.31 Musím svoje telo prijať také, aké je?

Ľudský život

Boh nás stvoril. Stvoril aj naše telá a nazval ich chrámom (1 Kor 6,19-20)1 Kor 6,19-20 – A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele.. Naše telo je Božím darom. Keď si zámerne spôsobujeme fyzické utrpenie alebo mrzačíme svoje telo bez vážneho lekárskeho dôvodu, nenakladáme s týmto darom správne.

Náš vzhľad nie je zdrojom našej ľudskej hodnoty! Tá má zdroj jedine v Bohu, ktorý nám dal náš vzhľad a ktorý nás miluje takých, akí sme.

Nevlastníme svoje telo, iba ho spravujeme. Telo, ktoré máme od Boha, nesmieme zbytočne poškodzovať a mrzačiť.
Múdrosť Cirkvi

Ako by sme sa mali správať k vlastnému telu?

Piate prikázanie takisto zakazuje akékoľvek prejavy násilia páchané na vlastnom tele. Ježiš nás jasne vyzýva, aby sme prijímali a milovali seba samých: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého“ (Mt 22,39).  

Poškodzovanie vlastného tela býva vo väčšine prípadov psychickou reakciou na opustenosť a na nedostatok lásky. Preto treba na prvom mieste venovať takému človeku všetku svoju lásku. Musí nám byť tiež jasné, že človek nemá žiadne právo ničiť vlastné telo, pretože je Božím darom.  [Youcat 387]

Čo porušuje právo na telesnú integritu človeka?

Toto právo porušuje použitie násilia, únos, zadržiavanie rukojemníkov, terorizmus, mučenie, znásilnenie, násilná sterilizácia, amputácia a zmrzačenie.

Tieto zásadné previnenia proti spravodlivosti, láske a ľudskej dôstojnosti sa nedajú ničím ospravedlniť, a to ani v prípade, ak sú kryté štátnou autoritou. Cirkev si uvedomuje vlastné previnenia v dejinách a dnes bojuje proti každému telesnému a psychickému násiliu, predovšetkým proti mučeniu. [Youcat 392]

Kedy sú vedecké, lekárske alebo psychologické pokusy na osobách alebo skupinách ľudí mravne oprávnené?

Vedecké, psychologické a lekárske pokusy na živom človeku sú povolené iba za predpokladu, že slúžia celkovému dobru človeka a spoločnosti a keď sa uskutočňujú so súhlasom dotyčných osôb, dostatočne informovaných, bez neprimeraného rizika pre ich život a telesnú i duševnú integritu.

Okrem toho pokusy nesmú vystavovať človeka neprimeranému riziku. Pokiaľ má niekto v úmysle urobiť z človeka objekt výskumu bez jeho súhlasu, dopúšťa sa zločinu. Známy je prípad Wandy Poltawskej, poľskej účastníčky odboja a blízkej spolupracovníčky pápeža bl. Jána Pavla II. , ktorá sa v čase nacistickej hrôzovlády stala obeťou zločineckých pokusov na ľuďoch v koncentračnom tábore Ravensbrück. Neskôr sa táto lekárka-psychiatrička zasadzovala o obnovu lekárskej etiky a patrila k zakladajúcim členom Pápežskej akadémie pre život. [Youcat 390]

Toto hovoria pápeži

Benedikt XVI. povedal, že existuje „ekológia človeka“, pretože „aj človek má prirodzenosť, ktorú musí rešpektovať a s ktorou nemôže ľubovoľne manipulovať“… Prijatie vlastného tela ako Božieho daru je nevyhnutné na prijatie a akceptovanie celého sveta ako daru Otca a spoločného domova. Naopak, logika nadvlády nad vlastným telom sa niekedy premieňa na ľstivú logiku nadvlády nad stvorením. Naučiť sa prijať vlastné telo, starať sa oň a rešpektovať jeho význam je podstatné pre skutočnú ekológiu človeka. Vážiť si vlastné telo v jeho ženskosti alebo mužskosti je potrebné na uznanie seba samých pri stretnutí s druhými, ktorí sa líšia. [Pápež František, Laudato Si, č. 155]