5.14 Nếu chỉ chạy đến với Chúa trong cơn khủng hoảng thì chẳng phải là nguỵ thiện sao?

God and disaster

Có thể lúc bình thường bạn chẳng phải là người có đức tin nhiệt thành. Nhưng rồi mọi thứ trở nên khắc nghiệt và bạn thấy cần phải cậy nhờ nơi Thiên Chúa. Vậy hãy vững tâm mà chạy đến với Ngài đừng sợ hãi chi cả! Thiên Chúa luôn ở đó, vẫn đang chờ đợi bạn. Ngài chẳng hà nề những sai lầm và tội lỗi của bạn: vì với Ngài bạn thật sự quan trọng và Ngài yêu bạn dường bao! Ngài muốn tha thứ  mọi lõi lầm mà bạn đã phạm. Hãy từ bỏ tội lỗi và cảm nếm niềm vui của một cuộc đời có Chúa bên bạn. Ngay lúc khó khăn hãy làm như vậy!

Bạn có thể nghĩ mình là kẻ tội lỗi chẳng xứng với Chúa. Vậy hãy mở Kinh Thánh và đọc lại dụ ngôn người con hoang đàn mà Đức Giêsu đã kể cho các môn đệ (Lc 15, 11-32). Anh có mọi thứ nhưng lại từ bỏ tất cả, từ bỏ cả chính cha mình để sống một cuộc đời tội lỗi.Chỉ khi tai ương ập đến và cũng không còn chỗ nương thân anh mới quay trở về. Người cha chờ anh từng ngày, ông luôn mong có ngày con trai ông trở lại. Và thay vì trừng phạt hay quở trách, ông mở tiệc lớn để mừng đứa con thất lạc nay lại tìm thấy. Điều đó cũng sẽ xảy ra cho bạn khi bạn biết (trở) về cùng Chúa trong những lúc khó khăn thử thách!

Đọc thêm trong sách 

Thiên Chúa luôn chờ đợi bạn! Đừng ngần ngại chạy đến với Ngài trong mọi thời khắc của cuộc đời, dù đó là lúc bạn làm đúng hay sai.