5.15 Kinh Thánh dạy ta đối điện với khủng hoảng như thế nào?

God and disaster

Điều trước tiên bạn cần nhớ đó là dù chuyện gì xảy ra, Đức Giêsu luôn ở đó với bạn (Mt 28, 20). Kinh Thánh thường mời gọi bạn :”Đừng sợ hãi" (Is 43,1 ; Lc 12,32). Có thể bạn đã nghĩ rằng bạn đang kiểm soát, nhưng rồi mọi thứ mất kiểm soát và bạn đâm sợ. Lúc này, hãy cố gắng kêu cầu nguồn sức mạnh mà Thiên Chúa muốn ban cho bạn (1Sb 16,11; Tv 27,1). Đây không phải thứ sức mạnh sẽ giúp bạn kiểm soát mọi thứ. Nó còn hơn như thế: qua việc chấp nhận đau khổ của mình và lan toả tình yêu Thiên Chúa ở bất kỳ nơi nào có thể, bạn đang đánh trả lại sự dữ, kẻ là nguồn cơ của mọi đau khổ, vì bạn không nhượng bộ sự sợ hãi ích kỷ. Hãy nhớ, khủng hoảng không thể biện minh cho sự ích kỷ! Hoàn toàn ngược lại: chỉ “tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi” (1Ga 4,18). Chia sẻ với kẻ túng thiếu thì hơn là ích kỷ tích trữ của cải.

Sau đây là những câu Kinh Thánh có thể giúp bạn:

  1. “Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người, chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan” (1Sb 16,11)
  2. “Thiên Chúa là tình yêu… Tình yêu không biết đến sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo. Phần chúng ta, chúng ta hãy yêu thương, vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước” (1Ga 4 ,16-19).
  3. “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28).
  4. “Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su” (Pl 4, 6-7).
  5. “Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành;  và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm” (Tv 23,1-4).

Đọc thêm trong sách

Thiên Chúa luôn bên bạn đặc biệt là trong khó khăn thử thách: hãy mở lòng ra với Ngài và kêu cầu sức mạnh của Ngài!