All Questions
prev
Předchozí:5.13 Jsou celosvětové krize a utrpení Božím trestem?
next
Následující:5.15 Co říká Bible o tom, jak čelit krizi?

5.14 Není pokrytecké obracet se na Boha jen, když přijde krize?

Bůh a neštěstí

Možná ve svém každodenním životě nejsi zrovna moc věřící. Ale teď, když se věci obrací k horšímu, cítíš potřebu obrátit se k Bohu. Udělej to prosím beze strachu a z celého svého srdce! Bůh je tu vždy pro tebe, právě teď na tebe čeká. Nezajímají Ho tvé přešlapy a hříchy: pro Něj jsi důležitý, protože tě miluje! Chce ti odpustit  vše, co se stalo. Stačí se odvrátit od hříchu a přijmout radost ze života s Bohem. Toto je ta správná chvíle!

Možná si myslíš, že jsi přílišným hříšníkem, než aby ses mohl obrátit k Bohu. Potom si přečti podobenství o marnotratném synovi (Lukáš 15,11-32). Měl všechno, ale toho všeho se vzdal a opustil svého otce, aby žil hříšným životem. Teprve když přišla katastrofa a on neměl jinou možnost, vrátil se ke svému otci. Otec ho každý den hledal v naději, že se jeho syn vrátí. A místo tvrdých slov nebo trestu se slavilo a hodovalo, protože ztracené dítě se vrátilo. Bude to stejné i pro tebe, až se v krizi obrátíš k Bohu!

Bůh na tebe vždycky čeká! Neváhej se na Něj kdykoli obrátit, ať už jsi udělal špatně cokoli.