FAQ (Často kladené otázky)

Jaké zdroje nabízí Tweetuj s  BOHEM?

Tweetuj s BOHEM nabízí knihu, bezplatnou aplikaci, kurz Jak růst ve víře, a Manuál & Speciality, a přítomnost online, zvláště pak na sociálních sítích.

Jaké informace najdu v #TwGOD?

Projekt „Tweetuj s Bohem“ (#TwGOD) pokrývá všechny hlavní aspekty katolické víry. Součástí témat je Bůh a stvoření, církev, modlitba a liturgie a život křesťana. Celkově se projekt skládá z 200 otázek a odpovědí nazývaných „tweety“. Jsou prezentovány v moderním, atraktivním hávu. Každá dvoustrana knihy je bohatě ilustrovaná a představuje samostatnou jednotku. Můžeš tedy knihu prostě kdekoliv otevřít a začít číst. To samé se týká více než 200 otázek na webových stránkách. Spolu se stručnými odpověďmi dostáváme celkově užitečnou pomůcku pro ty, kteří neradi čtou dlouhé texty.

Potřebuji knihu, nebo mi stačí webové stránky a aplikace?

Webové stránky #TwGOD, aplikace a kniha se vzájemně doplňují, ale dají se použít také samostatně. Aplikace poskytuje propojení mezi knihou a online obsahem a nabízí několik dalších možností. Uživatel potřebuje jak knihu, tak připojení k internetu (pro přístup na webové stránky a sociální sítě), aby využil všech možností projektu #TwGOD.

Co znamená otázka neboli „Tweet“ v Tweetuj s BOHEM?

Protože mladí lidé posílali své původní otázky skrze sociální média a pomocí online komunikace, je projekt Tweetuj s BOHEM založen na otázkách neboli „Tweetech“ a odpovědích. Formulace jako „podívej se na otázku 1.34“ nebo „viz Tweet 1.34“ odkazuje čtenáře k otázce 1.34 a příslušné odpovědi

Co znamenají zkratky KKKC, KKC a Youcat?

Pod každou otázkou v Tweetuj s BOHEM najdeš odkazy na další texty, které mohou pomoci uchopit téma ještě hlouběji. V knize se tyto odkazy nachází pod titulkem „Přečti si“, a na internetových stránkách pod titulkem „Z moudrosti Církve”. Tyto texty byly inspirovány několika zdroji:

  • KKKC je zkratka pro ‚Kompendium katechismu katolické církve’. Katechismus je kniha schválená oficiální Církevní autoritou a obsahuje teologicky správné vysvětlení katolické víry. Kompendium je zkrácená edice Katechismu katolické církve (KKC), který byl pro celosvětovou Církev schválen papežem Janem Pavlem II. v roce 1992. 
  • Youcat je zkratka složená ze slov „Youth Catechism“, verze Katechismu katolické církve určené pro mladé lidi. Podobně jako KKKC obsahuje Youcat souhrn Katechismu katolické církve.

Jaký je vztah mezi Youcatem a Tweetuj s BOHEM?

Youcat a Tweetuj s BOHEM jsou dva různé prostředky k prohloubení víry určené především pro mladé. Často spolupracujeme. Projekt Tweetuj s BOHEM je založen na otázkách, které kladou mladí lidé této doby. Odpovědi vychází ze spojení smyslu víry a konkrétního života jednotlivce s ohledem na moudrost Církve. Youcat vychází z otázek Katechismu a snaží se je zodpovědět krátce a srozumitelně pro mladé lidi. Tweetuj s BOHEM na otázky z Youcatu pravidelně odkazuje a snaží se je dále rozvíjet. Každý člověk je jiný, a proto je dobré mít různé zdroje pro vysvětlování víry. Každý si tak najde formát, který mu nejvíce vyhovuje.

Jaký je vztah mezi Tweetuj s BOHEM a Online se svatými?

Tweetuj s BOHEM a Online se svatými jsou dva různé způsoby prohlubování víry. Druhý jmenovaný obsahuje nové otázky, a tak může být považován za pokračování prvního. Oba projekty vychází z dotazů dnešních mladých lidí. Online se svatými je navíc obohaceno o inspirující životní příběhy svatých. 

Jak mohu používat funkci skenování v aplikaci Tweetuj s BOHEM?

Aplikace obsahuje také funkci skenování, která propojuje každou dvoustranu v knize s online obsahem. Použití je jednoduché:

  1. Klikni na ikonu skenování v aplikaci.
  2. „Vyfoť“ velký obrázek na levé horní straně každé dvoustrany v knize.
  3. Aplikace Ti nabídne přehled dostupných informací k tomuto tématu a poskytne Ti návrhy dalších zajímavých otázek k přečtení.

Jak je Tweetuj s BOHEM financováno?

Tweetuj s BOHEM plně závisí na finančních darech. Snažíme se dosáhnout co největších výsledků za použití co nejmenších zdrojů. Tým Tweetuj s BOHEM je například takřka celý složen z dobrovolníků. Členové nadace JP2 nedostávají žádnou odměnu. Máme nicméně určité výdaje spojené s vysokou cenou budování a údržbou internetových stránek, vývojem mobilní aplikace a překlady materiálů do jiných jazyků (např. v zemích s omezenými finančními zdroji). Všechny finanční dary budou použity výhradně k podpoře Tweetuj s BOHEM a souvisejících aktivit.

Jak mohu podpořit Tweetuj s BOHEM?

Můžeš nás podpořit různými způsoby:

  • Finančním darem, buď bankovním převodem, nebo přímo online, viz sekce jak nás podpořit, kde najdeš podrobný návod. Předem děkujeme za Tvůj příspěvek!
  • Můžeš nám pomoci modlitbou za Tweetuj s BOHEM a všechny přidružené aktivity.
  • Můžeš nám poslat tipy a návrhy na další zdokonalování.
  • Můžeš se připojit k celosvětovému týmu dobrovolníků. Vyplň prosím přihlášku nebo nás požádej o více informací.

Jaká je úloha nadace JP2?

Tweetuj s BOHEM je součástí práce nadace JP2, založené v nizozemském Leidenu. Nadace rozvíjí odkaz svatého Jana Pavla II. a pomáhá lidem přemýšlet a dozvídat se o Bohu, a také umisťovat vztah s Ježíšem do jejich života.