FAQ (Často kladené otázky)

Jaké informace najdu v #TwGOD?

Projekt „Tweetuj s Bohem“ (#TwGOD) pokrývá všechny hlavní aspekty katolické víry. Součástí témat je Bůh a stvoření, církev, modlitba a liturgie a život křesťana. Celkově se projekt skládá z 200 otázek a odpovědí nazývaných „tweety“. Jsou prezentovány v moderním, atraktivním hávu. Každá dvoustrana knihy je bohatě ilustrovaná a představuje samostatnou jednotku. Můžeš tedy knihu prostě kdekoliv otevřít a začít číst. To samé se týká více než 200 otázek na webových stránkách. Spolu se stručnými odpověďmi dostáváme celkově užitečnou pomůcku pro ty, kteří neradi čtou dlouhé texty.

Potřebuji knihu, nebo mi stačí webové stránky a aplikace?

Webové stránky #TwGOD, aplikace a kniha se vzájemně doplňují, ale dají se použít také samostatně. Aplikace poskytuje propojení mezi knihou a online obsahem a nabízí několik dalších možností. Uživatel potřebuje jak knihu, tak připojení k internetu (pro přístup na webové stránky a sociální sítě), aby využil všech možností projektu #TwGOD.

Co je v tomto kontextu „tweet“?

#TwGOD doplňuje každou otázku s příslušnou odpovědí jako „tweet“, jelikož mladí lidé posílali své původní otázky s pomocí Twitteru stejně jako dalších médií. Reference jako „Viz tweet 1.34“směřují čtenáře k otázce 1.34 a příslušné odpovědi.

Co znamenají zkratky KKKC a YouCat?

Pod každým tweetem najdeš odkazy na další texty, které ti mohou pomoct prozkoumat téma více do hloubky. V knize jsou tyto reference pod hlavičkou „Více se můžeš dočíst…“ a na webových stránkách pod hlavičkou „Moudrost církve“. Tyto texty pocházejí z několika zdrojů:

 • KKKC je zkratka pro Kompendium katechismu katolické církve. Katechismus je kniha schválená biskupem, která vysvětluje víru ve světle teologie. Kompendium je stručná verze celého Katechismu katolické církve (KKC), který byl schválen pro celý svět papežem Janem Pavlem II. v roce 1992.
   
 • Youcat je zkratka pro Youth Catechism (Katechismus mladých), verzi katechismu zvláště cílenou na mladé lidi. Stejně jako KKKC, Youcat je shrnutím Katechismu katolické církve.

Jaký je vztah mezi Youcatem a #TwGOD?

Youcat a #TwGOD jsou dva různé způsoby prohloubení víry, cílené zejména na mladé lidi. #TwGOD je založený na otázkách pokládaných mladými lidmi v dnešní době. Odpovědi pramení z moudrosti církve, s ohledem na logiku víry a propojení s životem jednotlivce. Youcat začíná otázkami Katechismu katolické církve a snaží se odpovědět stručně a tak, aby odpovědi mladí lidé porozuměli. #TwGOD se pravidelně odkazuje na otázky z Youcatu a zkoumá je dále. Každý člověk je jiný, a je proto dobré mít více projektů, které vysvětlují víru. Takto si může každý vybrat podobu, která mu vyhovuje.

Jak je „Tweetuj s Bohem“ financováno?

#TwGOD spoléhá pouze na dary. Mnoha způsoby se snažíme dosáhnout velkého množství práce s omezenými zdroji. Například tým #TwGOD se skládá téměř výhradně z dobrovolníků. Členové projektu nedostávají žádnou odměnu. Nicméně máme náklady, které souvisejí s vytvářením a údržbou webových stránek, vývojem aplikace a překládáním projektu do dalších jazyků (například pro země s omezenými finančními zdroji). Všechny dary budou použity výhradně na financování projektu #TwGOD.

Jak mohu podpořit „Tweetuj s Bohem“?

Můžeš nás podpořit různými způsoby:

 • Můžeš nás podpořit finančním darem, buď bankovním převodem, nebo přímo přes internet, viz sekce Jak nás podpořit, kde najdeš příslušné instrukce. Předem děkujeme za všechny příspěvky!
   
 • Můžeš nám také zaslat nápady na další vylepšení projektu „Tweetuj s Bohem“.
   
 • Pokud umíš překládat nebo ovládáš grafický design, možná můžeš pomoct našemu týmu. Pokud si myslíš, že našemu projektu můžeš být nápomocný/á, vyplň, prosíme, kontaktní formulář.
   
 • Zejména nám můžeš pomoct tím, že se zamyslíš nad vírou v Boha a že poznáš, že tě Bůh miluje.

Jaká je role nadace JP2?

Projekt „Tweetuj s Bohem“ je součástí práce nadace JP2, sídlící v Leidenu v Nizozemsku. Následujíc příkladu sv. Jana Pavla II., nadace se zavázala pomáhat (mladým) lidem přemýšlet a učit se více o Bohu a dát v jejich životech místo vztahu s Kristem. Pro dosažení tohoto cíle je nutné věnovat pozornost osobě jako celku. Čím lépe se lidé cítí sami se sebou, tím lépe dovedou reagovat na Boží lásku k nim. Jak říká papež Jan Pavel II. v encyklice Veritatis Splendor: „Bez Stvořitele stvoření mizí.“ Člověk je ve své svobodě závislý na pravdě o Bohu a o sobě samém. Nadace JP2 chce pomoct lidem objevit tuto pravdu.