Aplikace

Bezplatná aplikace Tweetuj s BOHEM je velmi užitečným nástrojem pro všechny, kdo si kladou otázky týkající se víry. Aplikace se dá používat jako doplněk knihy nebo bez ní.

  • Otázky. Více než 200 otázek, na které kniha Tweetuj s BOHEM odpovídá, je přístupných přímo z aplikace. Vyhledávat se dá podle jednotlivých slov v nadpisech otázek, nebo za pomoci rychlého online vyhledávače.
  • SCAN. Aplikace se také dá použít k naskenování obrázku s logem SCAN, které se nachází v levém horním rohu dvojstránek v knize. Získáš tak přehled online obsahu dostupného ke konkrétní otázce.
  • Dnešní otázky. Když aplikaci spustíš, zobrazí se výběr otázek. Postupně se budou zobrazovat odpovědi na stále další otázky. 
  • Katolické modlitby. Aplikace obsahuje spoustu katolických modliteb v mnoha jazycích. Můžeš se tak připojit k modlitbě z kteréhokoli koutu světa. Modlitby jsou seřazeny pod sedmi ikonami. 
  • Denní biblické texty. Zde si můžeš přečíst dnešní čtení ke mši ve Tvém jazyce. 
  • Mešní řád. Průběh katolické mše nebo Eucharistie je stejný na celém světě. Aplikace obsahuje běžné mešní texty (mešní řád) v mnoha jazycích, aby ses mohl(a) účastnit mše i v jiných jazycích. 
  • Božská liturgie. Obsahuje základní texty liturgie svatého Jana Zlatoústého v několika jazycích. 
  • Modli se se svatými. Zde najdeš odkazy na „profily“ svatých v Online with Saints
  • Modlitba papeže. Zde najdeš modlitební úmysly papeže na tento měsíc, uveřejněné ve spolupráci s Celosvětovou sítí modlitby s papežem
  • Vojenská aplikaceZvláštní verze aplikace vyvinutá zvlášť pro armádu ve spolupráci s organizací Mezinárodní vojenský apoštolát (AMI)

Bohatství katolických modliteb

Modlitba je velmi důležitá, ale není vždy snadná. Jak máš začít a co máš říkat? Aplikace Tweetuj s BOHEMbyla navržena právě proto, aby Ti pomohla. Jestliže hledáš způsoby, jak se sám/sama modlit, nebo se například chceš modlit růženec s dalšími lidmi v cizím jazyce, tato aplikace Ti pomůže. S aplikací se můžeš modlit kdykoliv, kdekoliv, a dokonce i když nevíš jak!

Modlitby jsou seřazeny pod sedmi ikonami:

Modlitba k Otci, Synu a Duchu svatému. Všechny tři osoby Nejsvětější Trojice si zaslouží Tvou pozornost a chtějí se za Tebe modlit. Pod touto ikonou také najdeš velký církevní chvalozpěv Te Deum.

Anděl Páně a růženecDvě nejdůležitější modlitby, kterými se obracíme k Panně Marii. Protože se je často modlíme denně, bylo by dobré, abychom se mohli připojit k těmto modlitbám i v cizích jazycích.

Modlitby s Pannou Marií. Je mnohem více modliteb, kterými můžeme oslovovat Pannu Marii. V nebi má k Ježíši velmi blízko a ráda mu Tvou modlitbu přednese.

Další modlitby. Ať už se chceš modlit za zemřelé, s anděly, z lítosti nebo z jiného důvodu – v aplikaci vždy najdeš vhodnou modlitbu.

Modlitby z Bible. Bible obsahuje mnoho modliteb. Některé z nich se nachází také v aplikaci. 

Katolická věrouka. Všechny tyto texty vytvářejí stručný přehled toho, čemu jako katolíci věříme. Různé části Tweetuj s BOHEM mnoho z tohoto obsahu víry objasňují. 

Modlitby pro kněze. Zde najdeš stručný přehled Svátosti smíření a dalších svátostí. Najdeš zde také další důležité modlitby k uctění Ježíše během Eucharistické adorace.

Stáhni si aplikaci zdarma!

"Jedna z nejpokročilejších katolických aplikací, jakou jsem kdy viděl!" - otec Roderick Vonhögen, Trideo Media

 

Sleduj mši svatou kdekoliv

Když přicházíš ke katolickým obřadům poprvé, můžeš si lámat hlavu nad tím, o čem se mluví a jak se má správně odpovídat. Nebo jsi třeba v cizí zemi a chceš jít do kostela, ale nerozumíš místnímu jazyku. Velká výhoda katolické mše – Eucharistie – je, že je úplně stejná na celém světě. Čtení z Bible se mění každý den, ale běžné části mše jsou vždy stejné. 

Aplikace Tweetuj s BOHEM obsahuje běžné modlitby a odpovědi ke mši svaté v mnoha jazycích. K účasti na mši bez ohledu na to, kde zrovna jsi, potřebuješ jen svůj telefon. Běžné texty jsou seřazeny pod sedmi ikonami: 

Úvodní obřady. Po znamení kříže se na chvíli zamyslíme, co jsme udělali správně a co špatně, požádáme o odpuštění hříchů a obrátíme se k Bohu.

Bohoslužba slova. Nyní se čtou úryvky z Bible. Najdeš je v aplikaci společně s odpověďmi lidu během mše.

Bohoslužba oběti. Obětujeme Bohu chléb a víno. Kněz se modlí prefaci, předmluvu k eucharistické modlitbě. V aplikaci najdeš tři nejčastější eucharistické modlitby.

Eucharistická modlitba I. 

 

Eucharistická modlitba II. 

 

Eucharistická modlitba III. 

 

Přijímání a závěrečné obřady. Po modlitbě Otče náš a dalších modlitbách přijímají katolíci Tělo Kristovo ve svatém přijímání. Liturgie je zakončena požehnáním, které udílí kněz.

Stáhni si aplikaci zdarma!