O projektu #TwGOD

Tweetuj s BOHEM ti chce pomáhat s nacházením odpovědí na otázky o životě a víře pomocí knih a digitálních médií. Podívej se na aplikaci zdarma, která spojuje odkazy v knize s dalšími online zdroji.

Projekt Tweetuj s BOHEM by ti chtěl pomoci uvidět, jak je vše spojeno s Boží láskou ke každému člověku, vidět logiku víry. Rádi bychom ti pomohli objevit, kým pro tebe může být Ježíš a pozvali tě k tomu si pokládat otázky, dozvídat se víc o životě a odpovědích, které ti může dát víra.

Rádi bychom pomohli lidem růst v jejich vztahu s BOHEM, aby doslova začali „tweetovat“ psát si s BOHEM v modlitbě. Pomoci mohou také setkání s dalšími lidmi, kteří četli naši knihu i další online materiály. V online prostoru zveme lidi k tomu, aby se zapojovali skrze „lajkování“ toho, co vidí, a aby mezi sebou komunikovali na našich stránkách a profilech na sociálních sítích. Chceme lidi povzbudit, aby navštívili svou farnost, více se zapojili do svého konkrétního společenství a starali se o lidi kolem sebe.

Původ

Tweetuj s BOHEM má své začátky v nizozemském Leidenu, kde otec Michel Remery pozval mladé lidi k dialogu o jejich otázkách ohledně víry. Své otázky pokládali osobně na setkáních v kostele, ale také skrze Twitter, Facebook a další sociální sítě. Během pravidelných večerních setkání mluvili o svých otázkách mezi sebou a se svým knězem. Všechny otázky byly vítány a žádné téma nebylo tabu.

Tito mladí lidé hledali význam víry pro svůj život. Proč bych měl/a věřit v BohaJe víra logická? Setkání jim pomáhala rozpoznat důležitost víry v jejich osobním životě. Žádali otce Michela, aby vydal výsledky jejich hledání ve dvou knihách ‘Tweeting with GOD 1 & 2’. Tyto dvě knihy byly později spojeny do jednoho vydání, protože všechny otázky spolu souvisí. Mladí lidé hráli podstatnou roli v této fázi projektu, stejně jako později, když navrhovali a vytvářeli interaktivní materiályTweetuj s BOHEM rychle přilákalo mezinárodní pozornost, která vedla k překladům knih do mnoha jazyků.

Cílové skupiny

Tweetuj s BOHEM nabízí podporu lidem, kteří chtějí růst v jejich víře a vztahu s Ježíšem. Dává jim základní porozumění víry v Boha, založené na tom, co o těchto tématech říká Bible a Církev.

Lidé každého věku uvádějí, že jim projekt Tweetuj s BOHEM velmi pomohl. Je velmi vhodný jako podpora k prohloubení osobní víry, právě protože je kombinací knihy, mobilní aplikace, online zdrojů a sociálních sítí. Poskytuje vše, co potřebuje člověk, který se chce něco dozvědět a přemýšlet o otázkách víry: buď sám, nebo s druhými.

Kniha a online zdroje mohou být využity širokým okruhem cílových skupin, jako jsou:

  • Ti, kteří chtějí prohloubit své vědomosti o víře.
  • Ti, kteří hledají vysvětlení své víry, tehdy když se setkávají s otázkami, na které neznají odpověď. Tweetuj s BOHEM ti může nabídnout odpovědi a dát nápady, jak pokračovat v rozhovorech s druhými.
  • Studenti středních škol. Nabídka dostupného náboženského vzdělání pro školy.
  • Biřmovanci a katechumeni, kandidáti manželství. Kompletní program příprav na přijetí svátostí.
  • Ti, kteří pracují s mladými lidmi. Buď připraven ke společnému hledání odpovědí.
  • Skupiny mladých lidí, dospělých, kteří přemýšlí nad svou vírou, mohou najít celkový program pro diskusní setkání společně s tipy pro jejich moderátora. 
  • Katecheze ve farnostech. Tweetuj s BOHEM poskytuje materiály pro katecheze jakékoli věkové skupiny.
  • Další (sebe)vzdělávání po úvodních kurzech o víře. Pro ty, kteří si přejí prohloubit své znalosti o nejrůznějších aspektech víry.
  • Rodiče a kmotři dospívajících dětí. Mohou najít pomoc pro přípravu dobrých odpovědí na mnoho mnohé otázek svých dětí.

Potřebujeme Tě! Připoj se k nám a podpoř naši práci!


MODLITBA

Připoj se k modlitbě za Tweetuj s BOHEM a všechny související aktivity jako „Online se svatými“ a také za otce Michela Remeryho. Tvá modlitba je velmi důležitá. Tady můžeš najít naše modlitební úmysly.

DOBROVOLNÍCI

Přidej se ke komunitě dobrovolníků a sdílej svou víru s ostatními. Pokud máš trochu volného času a chceš být součástí mezinárodního týmu, přidej se k nám právě teď! 

DARY

Nesmírně nám také můžeš pomoci finančním darem. Tvůj dar bude plně využit pro evangelizační aktivity otce Michela a týmu Tweetuj s BOHEM.