Zde získáš manuál #TwGOD v angličtině
& speciály zdarma!

  • Buďte stale připraveni obhájit se před každým, kdo se ptá po důvodech vaší naděje.

    (1 Petr 3,15)
  • Já jsem přišel, aby měli život a aby ho měli v hojnosti.

    (srov. Jan 10,10)
  • Ježíš jim řekl: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu!

    (Mk 16,15)
"Buďte stále připraveni obhájit se před každým, kdo se ptá po důvodech vaší naděje." 1 Petr 3,15