All Tweets
prev
Prethodna:1.46 Kakav je pakao?
next
Sljedeći:1.48 Hoću li se u raju susresti sa svojim kućnim ljubimcem?

1.47 Trebam li se bojati čistilišta?

Raj, pakao i čistilište?

Bog je osmislio čistilište, jer je beskrajno milosrdan i drag. Želi da se svi spase i da budu s Njim u raju. Stoga, u čistilištu završimo ako naša duša, u trenutku naše smrti, još uvijek nosi grijehe ili posljedice grijeha.

U čistilištu se pročišćujemo i pripremamo za raj, jer doživljavamo goruću sramotu i kajanje za svoje grijehe. Čistilište je privrememo. Ljudi koji ovdje trpe zbog rata, boli, mučenja ili progona, već su očišćeni za raj (Mt 5,4-10). Naše vrijeme u čistilištu može se skratiti molitvom, prinošenjem misne žrtve i drugim sredstvima .

> Pročitaj više u  knjizi

 

Ne boj se, Bog želi da budeš u raju. U čistilištu se tvoje preostale nesavršenosti uklanjaju kako bi se pripremio na vječni s Bogom.