All Questions
prev
Vorige:1.46 Hoe ziet de hel er uit?
next
Volgende:1.48 Zie ik mijn huisdier in de hemel?

1.47 Moet ik bang zijn voor het vagevuur?

Hemel, hel of vagevuur?

God heeft het vagevuur gemaakt omdat Hij oneindig barmhartig en liefdevol is. Hij wil dat alle mensen gered worden en in de hemel bij Hem zullen zijn. Daarom komen we in het vagevuur terecht als we op het moment van onze dood nog (resten van) zonden met ons meedragen.

Daar worden we gezuiverd voor de hemel, doordat we er brandende schaamte en berouw voelen voor onze zonden. Het vagevuur is tijdelijk. Mensen die hier op aarde lijden door oorlog, pijn, marteling of vervolging worden op aarde al gezuiverd voor de hemel (Mat 5,4-10)Mat 5,4-10: Gelukkig die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden. Gelukkig die zachtmoedig zijn, want zij zullen het land erven. Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig die barmhartig zijn, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid, want hun behoort het koninkrijk der hemelen.. Ook door gebed, het laten opdragen van een Eucharistieviering en op andere manieren kan de tijd in het vagevuur worden verkort.

Geen angst: God wil jou in de hemel. In het vagevuur wordt (het restje van) je zonde ‘weggevaagd’ als voorbereiding op eeuwig leven bij God.