DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Poprzedni:1.46 Jakie jest piekło?
next
Następny:1.48 Czy w niebie spotkam moje zwierzątko?

1.47 Czy mam się bać czyśćca?

Niebo, piekło czy czyściec?

Bóg ustanowił czyściec, ponieważ jest nieskończenie miłosierny i kochający. Pragnie zbawienia wszystkich ludzi i ich życia wiecznego w niebie z Nim. Dlatego trafimy do czyśćca, jeśli w chwili śmierci będą w nas pozostałości grzechów.

W czyśćcu zostaniemy oczyszczeni i przygotowani do nieba, ponieważ doświadczymy palącego wstydu i żalu za popełnione grzechy. Czyściec jest tymczasowy. Ludzie cierpiący tu, na ziemi, z powodu wojny, bólu, męczeństwa lub prześladowań są oczyszczani dla nieba już na ziemi (Mt 5, 4-10)Mt 5, 4-10: Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.. Czas w czyśćcu możemy skrócić też przez modlitwę i na inne sposoby.

Nie bój się: Bóg chce cię mieć w niebie. W czyśćcu twoje (pozostałe) grzechy będą „zmiecione”; to przygotuje cię do wiecznego życia z Bogiem.
Z mądrości Kościoła

Co to jest czyściec (purgatorium)?

Czyściec, często przedstawiany jako miejsce, jest raczej stanem. Kto umiera w stanie łaski Bożej (czyli pojednany z Bogiem i ludźmi), ale potrzebuje jeszcze oczyszczenia, zanim będzie mógł oglądać Boga twarzą w twarz, ten jest w czyśćcu. Kiedy Piotr zdradził Jezusa, Pan odwrócił się i spojrzał na niego: „A Piotr wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał” – uczucie jak w czyśćcu. I dlatego przypuszczalnie większość z nas w chwili śmierci oczekuje czyśćca: Pan spojrzyna nas pełen miłości, a my spłoniemy ze wstydu i odczujemy dojmujący żal z powodu naszego zachowania, złego lub „jedynie” pozbawionego miłości. Dopiero po tym oczyszczającym bólu staniemy się zdolni odpowiedzieć na Jego spojrzenie w niezmąconej radości nieba. [Youcat 159]

W jaki sposób możemy pomóc w oczyszczeniu dusz w czyśćcu?

Wierząc w komunię świętych, wierni pielgrzymujący jeszcze na ziemi mogą pomóc duszom w czyśćcu, ofiarując za nich modlitwy za zmarłych, w szczególności Ofiarę eucharystyczną, lecz także jałmużnę, odpusty i dzieła pokutne. [KKKK 211]

W jaki sposób Kościół uczestniczy w Ofierze eucharystycznej?

W Eucharystii ofiara Chrystusa staje się także ofiarą członków Jego Ciała. Życie wiernych, składane przez nich uwielbienie, ich cierpienia, modlitwa i praca łączą się z ofiarą Chrystusa. Eucharystia jako ofiara jest także składana na wynagrodzenie za grzechy żywych i umarłych, a także by otrzymać od Boga duchowe i doczesne dary. Także Kościół w niebie jednoczy się z ofiarą Chrystusa. [KKKK 281]

Czy możemy pomóc zmarłym, którzy znajdują się w stanie czyśćca?

Tak, ponieważ wszyscy ochrzczeni w Chrystusie tworzą wspólnotę i są ze sobą wzajemnie powiązani, dlatego także żyjący mogą pomóc duszom zmarłych w czyśćcu. Kiedy człowiek umarł, nie może już nic więcej dla siebie uczynić. Okres zdobywania zasług minął. Jednakże my możemy coś uczynić dla zmarłych w czyśćcu. Nasza miłość sięga aż tam. Przez nasz post, modlitwę, dobre uczynki, ale przede wszystkim sprawowanie świętej Eucharystii możemy wypraszać łaskę dla zmarłych. [Youcat 160]