All Questions
prev
Prethodna:4.12 Što je milost?
next
Sljedeći:4.14 Isus oprašta, ali kako ja mogu oprostiti sebi i drugima?

4.13 Što je uopće grijeh?

Poziv na svetost

Činiš grijeh kada činiš nešto protiv volje Božje. Grijeh je namjerno zlo djelo: misao, nešto što radiš ili ne uspiješ, nešto što kažeš ili ne uspiješ reći.

Tvoji grijesi i njihove posljedice prepreka su u tvom odnosu s Bogom. Oni slabe vezu između tebe i Boga. Jednom kada budeš u 'stanju grijeha' (jer si počinilo/la grijeh), lakše ćeš biti u iskušenju da ponovno griješiš. Stoga je važno neprestano tražiti Božje oproštenje.

 

Grijeh je biti neposlušan Bogu. Time prekidamo svoj odnos s njime, a možemo ga obnoviti na ispovijedi.
Mudrost Crkve

Zašto je Crkva apostolska?

Crkva je apostolska po svome podrijetlu jer je sagrađena na “temelju apostola” (Ef 2,20); po svome nauku, preuzetu od apostola; po svome ustrojstvu, ukoliko je, sve do Kristova ponovnoga dolaska, poučavaju, posvećuju i njom upravljaju apostoli, po svojim nasljednicima biskupima u zajedništvu s Petrovim nasljednikom. [KKKC 174]

Zašto Crkvu nazivamo apostolskom?

CRKVU nazivamo apostolskom jer je utemeljena na APOSTOLIMA, drži se apostolske predaje i predvode je nasljednici apostola.

 

Isus je pozvao APOSTOLE za svoje najbliže suradnike. Bili su njegovi svjedoci. Poslije uskrsnuća više im se puta ukazao. Poslao im je Duha Svetoga i poslao ih je kao svoje opunomoćene poslanike u sav svijet. U prvoj Crkvi bili su jamci jedinstva. Svoje su poslanje i punomoć predali dalje, polaganjem ruku, svojim nasljednicima BISKUPIMA. Taj se slijed naziva APOSTOLSKO NASLJEDSTVO. [Youcat 137]

U kojemu je smislu Crkva sveta?

Crkva je sveta budući da joj je tvorac sam Presveti Bog; Krist je dao sama sebe za nju da je posveti i učini posvetiteljicom; Duh Sveti je ljubavlju oživljuje. U njoj je pohranjema punina sredstava spasenja. Svetost je poziv svakoga njezina člana i svrha svekolike njezine djelatnosti. Crkva među svoje članove ubraja Djevicu Mariju i bezbrojne svece, kao uzore i zagovornike. Svetost Crkve vrelo je posvećenja njezine djece koja se ovdje na zemlji sva priznaju grješnicima, uvijek potrebna obraćenja i očišćenja. [KKKC 165]

Zašto je Crkva sveta?

CRKVA nije sveta stoga što bi svi njezini članovi bili sveti, nego zato što je svet Bog koji je u njoj na djelu. Svi su članovi Crkve posvećeni krštenjem.
 

Kad god dopustimo trojedinomu Bogu da nas takne, rastemo u ljubavi, postajemo posvećeni i cjeloviti. Sveti su oni koji ljube, ne jer to sami tako dobro mogu, nego jer ih je Bog taknuo. Oni iskazuju drugim ljudima ljubav koju su od Boga primili, na svoj vlastiti, često originalan način. Jednom kada ih Bog pozove k sebi, oni posvećuju Crkvu jer “se u nebu bave time” kako bi nam pomogli na putu SVETOSTI. [Youcat 132]

Što su to poroci (mane)?

Poroci su negativne navike koje zaglušuju i zamračuju savjest, otvaraju čovjeka prema zlu i čine da mu griješenje postane nešto obično (redovito).

 

Ljudske se mane nalaze blizu glavnih grijeha, a to su: oholost, škrtost (lakomost), zavist, srdžba, bludnost, neumjerenost, lijenost. [Youcat 318]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Sv. Augustin, Odgovor Faustu Manihejcu

Grijeh je svako kršenje djela, riječi ili želje vječnog zakona. A vječni zakon je božanski poredak ili Božja volja, koja zahtijeva očuvanje prirodnog poretka i zabranjuje njegovo kršenje. [Sv. Augustin, Odgovor Faustu Manihejcu, 22. knjiga, 27. poglavlje (ML 42, 418)]