Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:1.46 Si është Ferri?
next
Tjetra:1.48 A do ta takoj kafshën time shtëpiake në parajsë?

1.47 A duhet të kem frikë nga purgatori?

Parajsë, ferr apo purgator?

Zoti krijoi purgatorin sepse Ai është i mëshirshëm dhe i dashur pafund. Ai dëshiron që të gjithë të shpëtohen dhe të jenë me Të në parajsë. Ndaj, ne përfundojmë në purgator nëse shpirti ynë mbart ende mëkate, ose mbetje të mëkateve, në orën e vdekjes sonë.

Në purgator ne pastrohemi dhe përgatitemi për parajsën, sepse aty përjetojmë skuqje nga turp dhe pendesë për mëkatet tona. Purgatori është i përkohshëm. Njerëzit që vuajnë këtu në tokë për shkak të luftës, dhimbjes, torturës ose persekutimit janë duke u përgatitur për parajsë (Mt. 5: 4-10Mt. 5:4-10  Lum ata që qajnë sepse do të ngushëllohen! Lum ata që janë të butë sepse do ta trashëgojnë tokën! Lum ata që kanë uri e etje për drejtësi sepse do të ngihen! Lum të mëshirshmit sepse do të gjejnë mëshirë! Lum ata që janë të pastër në zemër sepse do ta shohin Hyjin. Lum pajtuesit sepse do të quhen bijtë e Hyjit. Lum ata që salvohen pse kryejnë çka Hyji kërkonsepse e tyre është Mbretëria e qiejve). Qëndrimi ynë në purgator mund të shkurtohet përmes lutjes, marrjes pjesë në Meshën e Shenjtë dhe me zakone të tjera.

Mos kini frikë! Zoti ju do të jeni në Parajsë. Në purgator, ju do të pastroheni nga çdo mëkat dhe do të përgatiteni për jetën e amshuar me Zotin.
Urtësia e Kishës

What is purgatory?

Purgatory, often imagined as a place, is actually a condition. Someone who dies in God’s grace (and therefore at peace with God and men) but who still needs purification before he can see God face to face in purgatory.

When Peter had betrayed Jesus, the Lord turned around and looked at Peter: “And Peter went out and wept bitterly”—a feeling like being in purgatory. Just such a purgatory probably awaits most of us at the moment of our death: the Lord looks at us full of love—and we experience burning shame and painful remorse over our wicked or “merely” unloving behavior. Only after this purifying pain will we be capable of meeting his loving gaze in untroubled heavenly joy. [Youcat 159]

Si mund ta ndihmojmë pastrimin e shpirtrave të purgatorit?

Në bazë të fuqisë së bashkësisë së shenjtërve, besimtarët, ende shtegtarë në tokë, mund t’i ndihmojnë shpirtrat e purgatorit duke ofruar për ta lutje ndërmjetësuese, në veçanti Flinë eukaristike, por edhe lëmoshë, ndjesa dhe vepra pendestare. [KKKP 211]

Në ç’kuptim Kisha merr pjesë në flinë eukaristike?

Në Eukaristi, flija e Krishtit bëhet gjithashtu flija e gjymtyrëve të Trupit të Tij. Jeta e besimtarëve, lavdi i tyre, vuajtja, lutja dhe puna e tyre bashkohen me ato të Krishtit. Në këtë fli, Eukaristia bëhet edhe për të gjithë besimtarët e gjallë dhe të vdekur, në shlyerjen e mëkateve të të gjithë njerëzve, si edhe për të marrë prej Hyjit të mirat shpirtërore dhe tokësore. Edhe Kisha qiellore është e bashkuar në dhurimin e Krishtit. [KKKP 281]

Can we help the departed who are in the condition of purgatory?

Yes, since all those who are baptized into Christ form one communion and are united with one another, the living can also help the souls of the faithful departed in purgatory.

When a man is dead, he can do nothing more for himself. The time of active probation is past. But we can do something for the faithful departed in purgatory. Our love extends into the afterlife. Through our fasting, prayers, and good works, but especially through the celebration of Holy Eucharist, we can obtain grace for the departed. [Youcat 160]

Kjo është ajo çfarë Etërit e Kishës thonë

Ti mund të më pastrosh në këtë jetë dhe të më bësh të tillë, që më pas të mos kem më nevojë për zjarrin pastrues, sepse ata ‘do të shëlbohen, por si ai që shpëton nëpër zjarr' (1 Kor. 3:15) Dhe për shkak se thuhet, "ai do të shëlbohet", ai zjarr mendohet i lehtë. Megjithatë, edhe pse ne duhet të 'shpëtojmë nëpër zjarr', prapë ai zjarr do të jetë më i rëndë se çdo gjë që mund të pësojë njeriu në këtë jetë. [Shën Agustini, Shpjegimi mbi psalmet, 37: 3 (ML 36,397)]