All Questions
prev
Ankstesnis:1.46 Koks yra pragaras?
next
Kitas:1.48 Ar danguje sutiksiu savo augintinį?

1.47 Ar turėčiau bijoti skaistyklos?

Dangus, pragaras ar skaistykla?

Dievas sukūrė skaistyklą, nes Jis yra be galo gailestingas ir mylintis. Jis nori, kad visi būtų išgelbėti ir kartu su Juo danguje. Todėl mes keliaujame į skaistyklą, jei mirties akimirką mūsų sieloms dar reikia apsivalyti nuo nuodėmių arba jų padarinių.

Skaistykloje esame apvalomi ir paruošiami dangui, nes patiriame deginančią gėdą ir gailestį dėl savo nuodėmių. Skaistykla yra laikina. Žmonės, kenčiantys čia, žemėje, dėl karo, skausmo, kankinimo ar persekiojimo, jau yra apvalomi dangui (Mt 5:4-10)Mt 5:4-10: Palaiminti liūdintys: jie bus paguosti. Palaiminti romieji: jie paveldės žemę. Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo: jie bus pasotinti. Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo. Palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą. Palaiminti taikdariai: jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti persekiojami dėl teisumo: jų yra dangaus karalystė.. Mūsų laiką skaistykloje taip pat galima sutrumpinti malda, Šventųjų Mišių aukojimu ir kitomis priemonėmis.

Nebijok, Dievas laukia tavęs danguje. Skaistykloje yra pašalinami užsilikę tavo netobulumai, kad pasiruoštum amžinajam gyvenimui su Dievu.
Bažnyčios išmintis

Ką vadiname skaistykla (lot. purgatorium)?

Skaistykla, kurią dažnai įsivaizduojame esant vietą, veikiau yra būvis. Tie, kurie miršta Dievo malonėje (susitaikinę su Dievu ir žmonėmis), bet dar reikalingi išskaistinimo, kad galėtų regėti Dievą akis į akį, yra skaistykloje.

Kai Petras išdavė Jėzų, Viešpats atsigręžė ir pažvelgė į jį. „Jis [Petras] išėjo laukan ir graudžiai pravirko“, – toks jausmas kaip skaistykloje. Ir tokia skaistykla laukia, atrodo, daugumos iš mūsų mirties valandą: Viešpats su meile žiūri į mus – ir mes jaučiame deginančią gėdą ir skausmingą gailestį už mūsų blogą ar „tik“ meilės neturintį elgesį. Tik po šio nuskaistinančio skausmo mes pajėgsime atlaikyti Jo meilų žvilgsnį ir patirti nesudrumstą dangaus džiaugsmą. [Youcat 159]

Kaip galima padėti sieloms skaistykloje?

Dėl šventųjų bendrystės žemėje tebekeliaujantys tikintieji gali padėti skaistyklos sieloms, pagelbėdami joms malda, ypač Eucharistijos auka, taip pat išmalda, atlaidais ir atgailos darbais. [KBKS 211]

Kokiu būdu Bažnyčia dalyvauja Eucharistijos aukoje?

Eucharistijoje Kristaus auka tampa ir jo Kūno narių auka. Joje su Kristumi vienijamas tikinčiųjų gyvenimas, garbinimas, kančia, malda, darbas. Kaip auka Eucharistija aukojama už visus gyvus ir mirusius tikinčiuosius, atlyginant už visų žmonių nuodėmes ir siekiant gauti iš Dievo dvasinių ir laikinųjų gėrybių. Su Kristaus auka taip pat vienijasi dangaus Bažnyčia. [KBKS 281]

Ar galime padėti skaistykloje esantiems mirusiesiems?

Taip. Visi pakrikštytieji Kristuje yra bendruomenė, jie susiję vieni su kitais, todėl gyvieji gali pagelbėti mirusiųjų sieloms skaistykloje.

Miręs žmogus nieko nebegali nuveikti savo labui. Aktyvių išbandymų laikas pasibaigė. Tačiau mes galime skaistykloje esantiems mirusiesiems padėti. Mūsų meilė prasiskverbia Anapus. Pasninku, malda, gerais darbais, pirmiausia šventosios Eucharistijos auka galime prašyti mirusiesiems malonės. [Youcat 160]

Štai ką sako Bažnyčios Tėvai

Tu gali apvalyti mane šiame gyvenime ir padaryti tokiu, kad paskui man nebereikėtų apvalančios ugnies, – nes tie, kurie išsigelbės, išsigelbės tartum per ugnį (1 Kor 3, 15). Ir kadangi sakoma „jis išsigelbės“, apie tą ugnį galvojama atsainiai. Nepaisant to, nors mes turėtume būti išgelbėti per ugnį, vis dėlto ši ugnis bus skausmingesnė nei bet kas, ką žmogus gali iškęsti šiame gyvenime. [Šv. Augustinas, Psalmių aiškinimai, 37, 3 (ML 36,397)]