All Questions
prev
Prethodna:3.5 Zašto molitva može biti tako teška i dosadna?
next
Sljedeći:3.7 Kako možeš naći vremena za molitvu? Gdje je Bog u svakodnevnom životu?

3.6 Zašto nema odgovora kad molim?

Osobna molitva

Ponekad se može činiti kao da ti Bog ne odgovara kad moliš. Ipak, Bog odgovara na sve naše molitve, iako to čini na svoj način. Ponekad se ne molimo na pravi način ili tražimo pogrešne stvari.

Ako se u svemu povjerimo Bogu, možemo biti sigurni da se ishod naših molitava uklapa u Njegov plan. Molitva je prije svega izraz tvog odnosa s Bogom. Doista možeš vjerovati Bogu i biti siguran da On sluša naše molitve.

 

Katkad se Bog čini tih ili dalek. Ako ustraješ u molitvi i vjeruješ Bogu, on te neće razočarati.
Mudrost Crkve

Što kada se iskusi da molitva ne pomaže?

Molitva ne traži površan uspjeh, nego Božju volju i njegovu blizinu. Upravo u prividnoj Božjoj šutnji leži poziv da se učini korak naprijed – k bezuvjetnu predanju, bezgraničnoj vjeri, beskonačnu očekivanju. Tko moli, mora Bogu ostaviti potpunu slobodu da on kaže što želi, da ispuni što hoće i da se daruje kako hoće.

 

Često kažemo: molio sam i nije pomoglo. Možda ne molimo dovoljno uporno. Tako je sveti župnik Arški, jednoga subrata koji mu se tužio zbog neuspjeha, upitao: “Molio si, uzdisao si... a jesi li postio, jesi li bdio?” Može biti i to da Boga molimo za pogrješne stvari. Sveta Terezija Avilska jednom reče: “Ne moli za manji teret, nego za jača pleća!” [Youcat 507]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Papa Ivan Pavao II., Homilija mladima, 26. travnja 1997.

Zatražite od Duha Svetoga da osjetite njegovu prisutnost u vašim životima. Za mene je to bio moj otac, koji me je na poseban način osvijestio o djelovanju Duha Svetoga, upravo u vašim godinama. Kad bih se našao u nekoj teškoći, predložio bi da molim Duha Svetoga; i ovo njegovo učenje pokazalo mi je put, kojeg sam slijedio do danas. Govorim vam o ovome jer ste mladi, kao što sam i ja bio tada. I govorim vam o tome na temelju dugogodišnjeg života, živjelog također u teškim vremenima. [Papa Ivan Pavao II., Homilija mladima, 26. travnja 1997.]