Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:3.5 Pse lutja mund të jetë e vështirë dhe e mërzitshme?
next
Tjetra:3.7 Si mund të ndaj kohën për lutje? Ku është Zoti në jetën e përditshme?

3.6 Pse nuk marr përgjigje kur lutem?

Lutja personale

Ndonjëherë mund të duket sikur Zoti nuk iu përgjigjet lutjeve tona. Megjithatë, Zoti u përgjigjet të gjitha lutjeve tona, edhe pse Ai e bën këtë në mënyrën e vet. Ndonjëherë ne nuk lutemi në mënyrën e duhur, ose kërkojmë gjëra të gabuara.
Nëse ne ia besojmë vetveten në gjithçka Zotit, mund të jemi të sigurt se rezultati i lutjeve tona do të jetë në përshtatje me planin e Tij. Lutja është kryesisht një tregues i marrëdhënies tuaj me Zotin. Ju mund t'i besoni vërtet Zotit dhe të jeni të sigurt se Ai i dëgjon lutjet tona.

Ndonjëherë Zoti na duket i heshtur apo larg. Nëse qëndron në vazhdimësi në lutje dhe ke besim në Zotin, ai nuk do të të zhgënjejë.
Urtësia e Kishës

What happens if you find that prayer does not help?

Prayer does not seek superficial success but rather the will of God and intimacy with him. God’s apparent silence is itself an invitation to take a step farther—in total devotion, boundless faith, endless expectation. Anyone who prays must allow God the complete freedom to speak whenever he wants, to grant whatever he wants, and to give himself however he wants.

Often we say: I have prayed, but it did not help at all. Maybe we are not praying intensely enough. The saintly Curé of Ars once asked a brother priest who was complaining about his lack of success, “You have prayed, you have sighed … but have you fasted, too? Have you kept vigil?” It could also be that we are asking God for the wrong things. St. Teresa of Avila once said, “Do not pray for lighter burdens; pray for a stronger back.” [Youcat 507]

Ja çfarë thonë Papët

Kërkojini Shpirtit Shenjt që ta ndjeni praninë e tij në jetën tuaj. Për mua, ishte babai im ai që në një mënyrë të veçantë më vetëdijësoi për veprimtarinë e Shpirtit Shenjt, pikërisht kur isha në moshën tuaj. Po të gjendesha në ndonjë vështirësi, ai do të më sugjeronte t'i lutesha Shpirtit Shenjt; dhe ky mësim i tij më ka treguar rrugën që kam ndjekur deri më sot. Ju flas për këtë sepse jeni të rinj, siç isha unë atëherë. Dhe  flas për këtë nisur nga shumë vite jetë, të jetuara edhe  në kohë të vështira. [Papa Gjon Pali II, Homelia për të rinjtë, 26 prill 1997]