All Questions
prev
Prethodna:1.26 Zašto je Isus umro za nas?
next
Sljedeći:1.28 Zašto je Isus morao umrijeti takvom užasnom smrću?

1.27 Što je to savez? I koji je Božji plan spasenja?

Što je Isus učinio za nas?

Stari nam zavjet govori o izraelskom narodu, Božjem izabranom narodu. Bog je sklopio savez s ovim narodom: oni bi bili vjerni Bogu i Bog ih nikada neće napustiti. Svojim lošim ponašanjem, izraelski narod je prekršio ovaj savez. Bog je oprostio svom narodu i dao im Deset zapovijedi, kao novi savez. Nažalost, ljudi su i dalje griješili, ali Bog im je uvijek iznova oprostio i s njima je uvijek sklapao novi savez.

Bog želi da čovjek bude vječno sretan: želio je izbrisati grijeh prvih ljudi i svih koji su došli nakon njih. To je Božji plan spasenja, a put kojim On ide s nama se naziva povijest spasenja. Bog je Isusovom žrtvom na križu, sklopio novi i konačni savez sa svojim narodom. Od tog trenutka pa nadalje, omogućeno je da ljudi idu u nebo i da žive s Bogom zauvijek.

Božji savez s Izraelcima izdvojio ih je za spas svijeta. Povijest spasenja – odvijanje Božjeg plana da spasi čovječanstvo.
Mudrost Crkve

Kako se Bog objavljuje u Staromu zavjetu?

Bog se u STAROMU ZAVJETU pokazuje kao Bog koji je iz ljubavi stvorio svijet i ljude kojima ostaje vjeran i onda kada su zbog grijeha od njega otpali.

 

Bog daje da ga se u povijesti iskusi: s Noom sklapa savez za spasenje svih stvorenja. Poziva Abrahama za “praoca mnogih naroda” (Post 17,5b), da u njemu blagoslovi “sve narode zemlje” (Post 12,3b). Izraelski narod, potekao od Abrahama, bit će njegovo posebno vlasništvo. Mojsiju se javlja poi menu. Ime יהוה, najčešće pisano JHVH, znači “Ja sam koji jesam” (Izl 3,14). On oslobađa Izraela iz egipatskoga ropstva, sklapa savez na Sinaju i Mojsiju daje Zakon. Bog uvijek ponovno svojemu narodu šalje proroke da ga pozove na obraćenje i obnovu saveza. Proroci naviještaju da će Bog sklopiti novi i vječni savez, koji će donijeti korjenitu obnovu i konačno otkupljenje. Taj će savez biti otvoren svim ljudima. [Youcat 8]

 

Što Bog objavljuje čovjeku?

U svojoj dobroti i mudrosti Bog se objavljuje čovjeku. Djelima i riječima objavljuje sama sebe i svoj dobrohotan naum koji je utvrdio od vječnosti u Kristu u prilog čovječanstvu. Taj naum ide zatim da milošću Duha Svetoga sve ljude kao posinjenu djecu u njegovu jedinome Sinu učini dionicima božanskoga života. [KKKC 6]

Koje su prve etape Božje Objave?

Već od početka Bog se otkriva praroditeljima Adamu i Evi te ih poziva na usrdno zajedništvo sa sobom. Nakon njihova pada ne prekida svoje objave, već obećava spasenje njihovu svekolikom potomstvu. Nakon potopa sklapa s Noom savez između sebe i sviju živih bića. [KKKC 7]

Zašto se Bog morao očitovati da bismo znali tko je on?

Čovjek može razumom spoznati da Bog postoji, ali ne i kakav je doista Bog. No zato što Bog hoće biti spoznat, sam se je očitovao.

 

Bog nam se nije morao objaviti. To je učinio – iz ljubavi. Kao što se u ljudskoj ljubavi o ljubljenoj osobi samo onda nešto može znati ako nam otvori svoje srce, tako o nutarnjoj misli Božjoj nešto znamo jer nam je to vječni i otajstveni Bog u svojoj ljubavi objavio. Bog je uvijek ljudima nanovo govorio, od stvaranja preko otaca i proroka do konačne OBJAVE u svojemu Sinu Isus Kristu. U njemu nam je otvorio svoje srce i učinio nam trajno dostupnom svoju najintimniju bit. [Youcat 7]

 

Ovo kažu crkveni naučitelji

Papa Franjo, Tweet, 31. svibnja 2013.

Čitava povijest spasenja je priča o Bogu koji nas traži: on nam nudi ljubav i dočekuje nas nježnošću. [Papa Franjo, Tweet, 31. svibnja 2013.g.].