All Questions
prev
Prethodna:4.26 Kada počinje ljudski život?
next
Sljedeći:4.28 Je li u redu pobaciti?

4.27 Postoji li problem s prenatalnim testiranjem?

Ljudski život

Prenatalno testiranje provodi se prije rođenja. Njegova je svrha otkriti u maternici ima li dijete urođene bolesti ili nedostatke. To je dobro i važno ako je cilj pružiti mogući medicinski tretman i izliječiti dijete.

Rizik za fetus nikada ne smije biti pretjeran: ovaj mladi život ima pravo na svu zaštitu koju možemo pružiti! Stoga je vrlo pogrešno, ako se prenatalno testiranje provodi kako bi se roditelji mogli odlučiti za pobačaj.

 

Prenatalna testiranja dobra su ako je njihova svrha pomoći djetetu; svrha nikad ne smije biti da se donese odluka hoće li se izvršiti pobačaj.
Mudrost Crkve

Smije li se pobaciti hendikepirano dijete?

Ne. Pobaciti hendikepirano dijete uvijek je težak zločin, čak i kada se to vrši s nakanom da se tu osobu sačuva od kasnije patnje. [Youcat 384]

Smije li se eksperimentirati sa živim zametcima i embrionalnim matičnim stanicama?

Ne. Zametci su ljudi, budući da ljudski život počinje spajanjem spermatozoizda i jajne stanice. 

 

Služiti se ljudskim zametcima kao biološkim materijalom, “proizvoditi ih” i tada “upotrebaljavati” njihove matične stanice u svrhu istraživanja apsolutno je nemoralno i spade pod zapovijed o zabrani ubijanja. Drukčije treba prosuđivati o matičnim stanicama odraslih, iz kojih nikada ne može nastati čovjek. Medicinski zahvati na zametku samo su tada dopušteni kada im je nakana njegovo ozdravljenje, uz to da je osiguran nepovrijeđen razvoj djeteta te da rizik zahvata nije neprimjereno visok. [Youcat 385]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Papa Ivan Pavao II., Evanđelje života, br. 63

Posebna pažnja mora se posvetiti procjeni morala prenatalnih dijagnostičkih tehnika, koje omogućuju rano otkrivanje mogućih anomalija u nerođenog djeteta... Kada ne uključuju nesrazmjerne rizike za dijete i majku, a namijenjene su ranoj terapiji ili čak da bi se favoriziralo mirno i informirano prihvaćanje djeteta, koje još nije rođeno, ove su tehnike moralno dozvoljene. Ali... nerijetko se dogodi da se ove tehnike koriste s eugeničkom namjerom, koja prihvaća selektivni pobačaj kako bi se spriječilo rođenje djece pogođene raznim vrstama anomalija. Takav je stav sramotan i krajnje prijekoran. [Papa Ivan Pavao II., Evanđelje života, br. 63]