Alle Tweets
prev
Vorige:4.26 Wanneer begint het menselijk leven?
next
Volgende:4.28 Is abortus verkeerd?

4.27 Wat is er mis met prenataal onderzoek?

Het menselijk leven

Prenataal onderzoek vindt plaats voor de geboorte. Het doel ervan is om aangeboren aandoeningen en handicaps van het kind in de baarmoeder vast te stellen. Dat is belangrijk als het doel is om een eventuele medische behandeling te kunnen geven en het kind te genezen.

Het risico voor de foetus mag nooit buitensporig groot zijn: dit jonge leven heeft recht op alle bescherming die we het kunnen geven! Daarom is het heel erg verkeerd als het prenataal onderzoek bedoeld is om eventueel te kiezen voor een abortus

> Lees meer in het boek

Prenataal onderzoek is moreel goed als het doel is om het kind te helpen; het doel mag echter nooit zijn om voor abortus te kunnen kiezen.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Mag je een gehandicapt kind aborteren?

Nee. Het aborteren van een gehandicapt kind is altijd een zware misdaad, zelfs wanneer je dit doet om deze mens later lijden te besparen. [Youcat 384]

Mag je onderzoek verrichten op levende embryo’s en embryonale stamcellen?

Nee. Embryo’s zijn mensen, omdat het menselijke leven begint bij de versmelting van zaad en eicel.

Embryo’s als biologisch materiaal beschouwen, ze ‘produceren’ en hun stamcellen vervolgens ‘verbruiken’ voor onderzoeksdoeleinden is absoluut immoreel en valt onder het verbod op doden. Het is anders gesteld met het onderzoek op volwassen stamcellen, aangezien die niet kunnen uitgroeien tot mens. Medische ingrepen aan een embryo zijn alleen te verantwoorden wanneer ze genezing tot doel hebben, wanneer daarbij het leven en de ongestoorde ontwikkeling van het kind gegarandeerd is en het risico van de ingreep niet onevenredig groot is. [Youcat 385]