Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:4.26 Kur fillon një jetë e re?
next
Tjetra:4.28 A është i gabuar aborti?

4.27 Pse nuk duhet përdorur testi prenatal?

Jeta njerëzore

Testimi prenatal kryhet para lindjes. Qëllimi i tij është të zbulojë që në mitër nëse fëmija ka ndonjë çrregullim të lindur ose paaftësi. Kjo është pozitive dhe e rëndësishme nëse qëllimi është të sigurohet një trajtim i mundshëm mjekësor dhe të kurohet fëmija.

 

Rrezikimi i fetusit nuk duhet të jetë kurrë i tepruar: kjo jetë e re ka të drejtën e të gjithë mbrojtjes që mund të japim! Prandaj është shumë e gabuar nëse testimi para lindjes kryhet për të lejuar prindërit të zgjedhin një abort [> 4.28].

Testet prenatale janë të dobishme, nëse kanë për qëllim të ndihmojnë fëmijën. Ky qëllim nuk duhet të jetë asnjëherë i prirur të vendosë nëse duhet abortuar apo jo.
Urtësia e Kishës

Pse shoqëria duhet të mbrojë çdo embrion?

E drejta e patjetërsueshme e çdo individi njerëzor për jetën, që prej ngjizjes, është një element përbërës i shoqërisë civile dhe i legjislacionit të saj. Kur Shteti nuk e përdor forcën e vet në shërbim të të drejtave të të gjithëve, në veçanti më të dobtëve, si të ngjizurit ende të palindur, cenohen vetë themelet e një Shteti të së drejtës. [KKKP 472]

Can experiments be performed on living embryos and embryonic stem cells?

No. Embryos are human beings, because human life begins with the fusion of a sperm cell and an egg.

Regarding embryos as biological material, “producing” them and then “using” their stem cells for purposes of research is absolutely immoral and falls under the commandment “You shall not kill.” Research on adult stem cells is a different matter, since they cannot develop into human beings. Medical interventions on an embryo are justifiable only if they are made with the intention of healing, if the life and unimpaired development of the child are assured, and if the risks involved are not disportionately great. [Youcat 385]

Ja çfarë thonë Papët

Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet vlerësimit të moralit të teknikave diagnostikuese të paralindjes, të cilat mundësojnë zbulimin e hershëm të anomalive të mundshme tek fëmija i palindur ... Kur ato nuk përfshijnë rreziqe disproporcionale për fëmijën dhe nënën, dhe synojnë të bëjnë të mundur terapinë e hershme apo favorizojnë një pranim të qetë dhe të informuar rreth fëmijës që nuk ka lindur ende, këto teknika janë moralisht të ligjshme. Por ... jo rrallë ndodh që këto teknika të përdoren me një qëllim eugjenik, i cili pranon abortin selektiv në mënyrë që të parandalojë lindjen e fëmijëve të prekur nga lloje të ndryshme të anomalive. Një qëndrim i tillë është i turpshëm dhe plotësisht i dënueshëm. [Papa Gjon Pali II, Evangelium Vitae, 63]