All Questions
prev
Prethodna:4.25 Kako funkcionira prirodno planiranje obitelji?
next
Sljedeći:4.27 Što nije u redu s prenatalnim testiranjem?

4.26 Kada počinje ljudski život?

Ljudski život

Spolni odnos može dovesti do oplodnje jajne stanice. Kad se to dogodi, ženska jajašca se stapaju s muškom stanicom. To se naziva oplodnja ili začeće.

U trenutku začeća nastaje novi, živi ljudski organizam. Nemoguće je naznačiti neki drugi trenutak koji označava početak života. Isti taj život postupno raste i razvija se u majčinoj utrobi sve dok se dijete ne rodi nakon devet mjeseci.

 

Ljudski život počinje kad se spoje ženska spolna stanica ili jajašce i muška spolna stanica ili spermij kako bi postali novo i jedinstveno ljudsko biće.
Mudrost Crkve

Zašto društvo mora štititi zametak (embrij)?

Neotuđivo pravo na život svakoga ljudskog bića od njegova začeća konstitutivni je element građanskoga društva i njegova zakonodavstva. Kada država svoju moć ne stavlja u službu prava sviju, osobito najslabijih, među kojima su oni začeti, a još nerođeni, ugrožavaju se sami temelji pravne države. [KKKC 472]

Smije li se eksperimentirati sa živim zametcima i embrionalnim matičnim stanicama?

Ne. Zametci su ljudi, budući da ljudski život počinje spajanjem spermatozoizda i jajne stanice.  

 

Služiti se ljudskim zametcima kao biološkim materijalom, “proizvoditi ih” i tada “upotrebaljavati” njihove matične stanice u svrhu istraživanja apsolutno je nemoralno i spade pod zapovijed o zabrani ubijanja. Drukčije treba prosuđivati o matičnim stanicama odraslih, iz kojih nikada ne može nastati čovjek. Medicinski zahvati na zametku samo su tada dopušteni kada im je nakana njegovo ozdravljenje, uz to da je osiguran nepovrijeđen razvoj djeteta te da rizik zahvata nije neprimjereno visok. [Youcat 385]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Papa Ivan Pavao II, Evanđelje života, br. 60

Od trenutka oplodnje jajne stanice započinje život, koji nije ni otac ni majka; to je prije život novog čovjeka s vlastitim rastom. Nikad se ne bi učinilo čovjekom da već nije čovjek. To je uvijek bilo jasno, a moderna genetska znanost nudi jasnu potvrdu. Pokazalo je da se od prvog trenutka uspostavlja program što će to živo biće biti: osoba, ta pojedinačna osoba sa svojim karakterističnim aspektima, koji su već dobro utvrđeni. Odmah nakon oplodnje započinje pustolovina ljudskog života, a svaki od njegovih sposobnosti zahtijeva vrijeme - prilično dugo vrijeme - da pronađe svoje mjesto i da bude u stanju djelovati. [Papa Ivan Pavao II, Evanđelje života, br. 60]