All Questions
prev
Prethodna:5.4 Postoji li način da se kršćanin riješi dosade?
next
Sljedeći:5.6 Ne mogu ići na misu - mogu li i dalje primiti Božju sakramentalnu milost?

5.5 Kako ovo vrijeme boli i patnje može donijeti nešto dobro?

Živi svoju vjeru u vrijeme krize

Bol i patnja su zlo i potpuna suprotnost ljubavi i brižnoj prisutnosti Boga. Naš je zadatak boriti se protiv zla i umanjiti patnju i bol ljudi oko nas, gdje god možemo. Tvoja briga za drugog koji pati već donosi malo dobra. Na taj način krizno vrijeme može donijeti novu perspektivu nesebične ljubavi. Svaki istinski čin ljubavi odražava savršenu ljubav Božju. Kad se ljudi zajedno trude u borbi protiv zla, dijele tu ljubav - čak i ako toga nisu svjesni.

I Isus je teško pretrpio. Iako je - suprotno većini nas - vjerojatno mogao izbjeći svoju osobnu patnju, prihvatio je to za veće dobro. Isus je ponudio svoj život, kako bismo živjeli. Učinio je to zato što svakoga od nas voli. Tako je dao određeni smisao patnji: svojom patnjom donio nam je budućnost! Stoga je i sveti Pavao bio sretan što trpi, jer se osjećao dijelom Isusove spasiteljske patnje. I ti možeš tražiti Božju milost da budeš dovoljno jak/a da Isusu ponudiš svoju neizbježnu bol i patnju, pridruživši mu se u Njegovoj patnji te željeti se pridružiti Njegovom uskrsnuću u vječni život.

Nesebična pomoć onima kojima je to potrebno, veliko je dobro u borbi protiv zla. U svojoj patnji sjedinjen/a si s Isusom, koji je patio na križu.