All Questions
prev
Předchozí:5.4 Je nějaký způsob, jak se vypořádat s nudou jako křesťan?
next
Následující:5.6 Nemůžu chodit na mši – můžu stále obdržet Boží svátostnou milost?

5.5 Jak může tento čas bolesti a utrpení přinést něco dobrého?

Žít svou víru v čase krize

Bolest a utrpení jsou zlo a zcela v rozporu s láskou a pečující přítomností Boha.To je náš úkol bojovat proti zlu a umenšovat utrpení a bolest lidí kolem nás tam, kde můžeme. Tvoje péče o ty, co trpí, vždy tvoří dobro. Tímto způsobem může čas krize přinést novou perspektivu obětavé lásky. Každý ryzí akt lásky odráží dokonalou lásku Boží. Když lidé spolupracují na boji se zlem, podílejí se na této lásce – třebaže si to neuvědomují.  

 

Ježíš také značně trpěl. Ačkoliv – oproti většině nás – se on pravděpodobně mohl vyhnout svému osobnímu utrpení, přijal ho pro větší dobro. Ježíš nabídl svůj vlastní život,abychom my mohli žít.  Udělal to, protože vroucně miluje každého z nás. Takže dal určitý smysl utrpení: skrze jeho utrpení nám dal budoucnost! Proto byl svatý Pavel tak šťastný, že může také trpět, protože se cítil součástí spasitelného utrpení Ježíše. Také můžeš poprosit o Boží milost,abys byl dostatečně silný nabídnout svou nevyhnutelnou bolest a utrpení Ježíši, připojit se k jeho utrpení, toužící připojit se take k jeho vzkříšení k věčnému životu

Nezištná pomoc potřebným je velkým dobrem v boji proti zlu. Ve svém utrpení jsi spojen s Ježíšem, který trpěl na kříži.