All Questions
prev
Vorige:5.4 Is er een christelijke manier om met verveling om te gaan?
next
Volgende:5.6 Ik kan niet naar de Mis gaan - Kan ik nog steeds Gods sacramentele genade ontvangen?

5.5 Hoe kan deze tijd van pijn en lijden iets goeds teweegbrengen?

Je geloof beleven in een tijd van crisis

Pijn en lijden zijn kwaad en volledig in strijd met de liefde en zorgzame aanwezigheid van God. Het is onze taak om het kwade te bestrijden en het lijden en de pijn van mensen om ons heen zoveel we kunnen te verminderen. Jouw zorg voor een ander die lijdt, genereert al iets goeds. Op deze manier kan een tijd van crisis nieuwe, onbaatzuchtige liefde tot stand brengen. Elke oprechte daad van liefde weerspiegelt de volmaakte liefde van God. Wanneer mensen samenwerken om het kwaad te bestrijden, delen ze in die liefde - zelfs wanneer ze zich er niet van bewust zijn.

 

Ook Jezus heeft veel geleden. Hoewel hij - in tegenstelling tot de meesten van ons - zijn persoonlijk lijden waarschijnlijk had kunnen vermijden, accepteerde hij het voor een groter goed. Jezus heeft zijn eigen leven opgeofferd, opdat wij konden leven. Hij deed dat omdat hij veel van ons houdt. Zo gaf hij aan lijden en pijn een zekere zin : door zijn lijden bracht hij ons een toekomst! Daarom was Sint Paulus ook blij om te lijden, omdat hij daardoor deelhad aan het verlossende lijden van Jezus. Ook jij kunt Gods genade vragen om sterk te zijn om je onvermijdelijke pijn en lijden aan Jezus aan te bieden, bij Hem te zijn in zijn lijden, en Hem ook te vergezellen in zijn opstanding tot eeuwig leven.

Onbaatzuchtige hulp aan mensen in nood is een groot goed in de strijd tegen het kwaad. In je lijden ben je verenigd met Jezus die aan het kruis leed.