DeoQuest and TweetingwithGOD

 

Alle Vragen
prev
Vorige:6.17 Steunt de Kerk werknemers of werkgevers? Is recht op bezit iets christelijks? Mag je werk in 'lagelonenlanden' laten doen? Discrimineert de Kerk vrouwen?
next
Volgende:6.19 Is een duurzame economie haalbaar? Kunnen we overheidsinterventie indammen? Zijn kapitalisme, consumisme en technologische ontwikkeling duivels? Waarom zou ik belasting betalen?

6.18 Bestaat er zoiets als een christelijk bedrijfsmodel? Wat nu als mijn baas me onethisch werk opdraagt? Is lopendebandwerk echt werk? Is maatschappelijk verantwoord ondernemen goed?

Economie & Werk - #YniGOD

Terwijl winst belangrijk is voor het voortzetten van een onderneming, mag het nooit haar enige leidende grondslag zijn. Een bedrijf wordt niet ‘christelijk’ door het ondernemingsplan, maar door de ethische principes waar het aan hecht. Ook van iedere werknemer mag worden verwacht zich aan zulke principes te houden. Een minimum aan kennis van de christelijke leer kan heel nuttig zijn als werknemers te maken krijgen met onethisch gedrag van hun baas of van collega’s.

Wat hun positie binnen het bedrijf ook is, werknemers willen altijd graag meewerken aan de productie van een product of dienst waar ze trots op kunnen zijn. Dat is heel lastig wanneer er sprake is van het steeds herhalen van dezelfde handeling, zoals aan een lopende band. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is even goed als ieder ondernemingsmodel waarin een bedrijf zijn uitwerking op de samenleving in de ruimste zin in de gaten houdt en werkt voor het welzijn van werknemers en de hele samenleving.

Christelijke bedrijven worden geleid door de grondslagen van liefde, de waardigheid van werk en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Je geweten zal je helpen goed van kwaad te ondersche.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat is de taak van de leidinggevenden van ondernemingen?

De leidinggevenden van de ondernemingen dragen de economische en ecologische verantwoordelijkheid voor hun activiteiten. Zij moeten acht slaan op het welzijn van de personen en niet alleen op de stijging van de winsten, ook al zijn deze nodig als waarborg voor de investeringen, de toekomst van de ondernemingen, de werkgelegenheid en een positieve ontwikkeling van de economie [CCKK 516].

Dit zeggen de pausen

De waardigheid van iedere menselijke persoon en de inzet voor het gemeenschappelijk welzijn, zijn zaken die iedere vorm van economische politiek zouden moeten bepalen… Ondernemen is een roeping, zelfs een edele roeping, als ondernemers zich tenminste laten uitdagen door de diepere zin van het leven; zo zullen ze in staat zijn zich voor het gemeenschappelijk welzijn in te zetten, door ervoor te zorgen dat er meer wereldse goederen komen en dat deze voor iedereen beter bereikbaar zijn [Paus Franciscus, Evangelii Gaudium, 203].