Alle Vragen
prev
Vorige:4.47 Hoe ga je goed om met social media?
next
Volgende:4.49 Wat is evangelisatie?

4.48 Wat kun je zeggen over politiek, economie en milieu?

Maatschappij en samenleving

Onze samenleving bestaat uit mensen met heel verschillende achtergronden en religies, die vreedzaam proberen samen te leven. Het is een belangrijke taak van christenen om deel te nemen aan het maatschappelijke leven. De politiek speelt daarin een belangrijke rol. Ook in de politiek zouden het Evangelie en de leer van de Kerk steeds het uitgangspunt moeten vormen.

Zo moet ook de economie zorg hebben voor alle mensen, rijk en arm. Wij zijn verantwoordelijk voor een goed beheer van de aarde en de beschikbare natuurlijke hulpbronnen. Het is daarbij belangrijk om eerbied te hebben voor de schepping die God gemaakt heeft. 

Politiek en economie hebben het Evangelie nodig: globalisering, bronnen goed verdelen en zorg voor het milieu kunnen alleen met echte liefde.