All Questions
prev
Poprzedni:3.6 Dlaczego moja modlitwa pozostaje bez odpowiedzi?
next
Następny:3.8 Jak modlić się fragmentem Pisma Świętego?

3.7 Jak znaleźć czas na modlitwę? Gdzie jest Bóg w codziennym życiu?

Modlitwa osobista

Z całego twojego czasu, który możesz dowolnie spędzić każdego dnia, najlepiej wykorzystane są te minuty, które poświęciłeś na modlitwę. Celem modlitwy jest skupienie uwagi na Bogu.

Można to osiągnąć poprzez czytanie tekstu z Pisma Świętego. Bóg zawsze jest obecny, lecz my często mamy na Niego niewielki wzgląd. Dlatego dobrze jest przypomnieć sobie, co tak naprawdę uważamy w życiu za ważne, i wybrać właśnie to.

Ustal priorytety! Co jest ważniejsze: Twoje zabiegane życie czy Bóg? On jest wszędzie, ale twoja relacja z Nim wymaga osobistej uwagi.
Z mądrości Kościoła

Co to jest rozmyślanie?

Rozmyślanie jest modlitewną refleksją, opartą na słowie Bożym w Biblii. Pobudzając myśl, wyobraźnię, uczucie, pragnienie, pogłębia naszą wiarę, nawraca serce i umacnia wolę, by iść za Chrystusem. Jest wstępnym etapem do poznania miłości Jezusa, do zjednoczenia z Nim. [KKKK 570]

Co jest istotą rozmyślania?

Istotą rozmyślania jest modlitewne poszukiwanie tego, co wynika ze świętego tekstu lub świętego obrazu, a przez to badanie woli, znaków i obecności Boga. Świętych obrazów i tekstów nie można czytać tak, jak czyta się wiadomości w gazecie, które nas bezpośrednio nie dotyczą. Trzeba nad nimi rozmyślać, tzn. wznieść swoje serce ku Bogu i mówić Mu, że jest się teraz całkowicie otwartym na to, co Bóg chce do mnie powiedzieć przez to, co czytam i rozważam. Obok Pisma Świętego istnieje wiele tekstów, które prowadzą do Boga i nadają się do medytacji. [Youcat 502]

W jaki sposób mój dzień powszedni może być szkołą modlitwy?

Każde zdarzenie, każde spotkanie może stać się impulsem do modlitwy. Ponieważ w im większym zjednoczeniu z Bogiem żyjemy, tym głębiej rozumiemy świat wokół nas.

Kto już od rana chce zjednoczyć się z Jezusem, potrafi błogosławić ludzi, których spotyka, nawet przeciwników i wrogów. Całą swoją troskę o przebieg dnia składa na barki Pana. Ma w sobie więcej pokoju i nim promieniuje. Wydaje swoje sądy i opinie, najpierw pytając siebie, jak w danej sytuacji postąpiłby Jezus. Pokonuje strach poprzez bliskość Boga. W sytuacjach skrajnych nie czuje się zostawiony na lodzie. Nosi w sobie pokój nieba i wnosi go do świata. Jest pełen wdzięczności i radości za piękno, ale także wytrzymuje trudy, które go spotykają. To skoncentrowanie na Bogu jest możliwe nawet w czasie pracy. [Youcat 494]

Co to jest kontemplacja?

Kontemplacja to miłość, milczenie, słuchanie i bycie przed Bogiem. Kontemplacja wymaga czasu, stanowczości, a przede wszystkim czystego serca. Jest pokornym oddaniem się stworzenia, które porzuca wszelkie maski, zawierza się miłości i całym sercem szuka swojego Boga. Kontemplacja często nazywana jest również modlitwą serca. [Youcat 503]

Co chrześcijanin może osiągnąć dzięki medytacji?

Chrześcijanin w medytacji szuka ciszy, aby doświadczać bliskości Boga i w Jego obecności znaleźć pokój. Ma nadzieję na doznanie Jego obecności jako niezasłużonego daru łaski. Nie oczekuje tego jako wyniku określonej techniki medytacyjnej. Medytacja może być niezwykle pomocna dla wiary, może wzmocnić dojrzałość osoby ludzkiej. Jednak techniki medytacji, które obiecują doświadczanie Boga czy wręcz duchowe z Nim zjednoczenie, są oszustwem. Wielu ludzi z powodu takich fałszywych zapewnień wierzy, że Bóg ich opuszcza wtedy, gdy Go nie odczuwają. Ale Bóg nie pozwala wymusić swojej bliskości, obecności poprzez określone metody. On udziela się nam, kiedy i jak chce. [Youcat 504]