All Questions
prev
Poprzedni:5.5 Jak ten czas bólu i cierpienia może przynieść coś dobrego?
next
Następny:5.7 Jaka jest różnica między komunią rzeczywistą a komunią duchową?

5.6 Nie mam możliwości pójścia na mszę - czy nadal mogę otrzymać sakramentalną łaskę Boga?

Życie Sakramentami

Obecnie w wielu miejscach dotkniętych koronawirusem uczestniczenie we mszy świętej jest niemożliwe, a w niektórych może nawet być bardzo nierozsądne. Jaka jest więc alternatywa? Z jednej strony Sakramentu Eucharystii nie można zastąpić niczym, ponieważ nie istnieje nic podobnego. Z drugiej strony, tak jak kapłan może odprawiać mszę świętą w twoich intencjach bez twojej obecności, ty możesz duchowo, na odległość, połączyć się z eucharystyczną obecnością Jezusa.

Nazywamy tę komunię duchową: wyrażasz swoje gorące pragnienie przyjęcia Jezusa i bycia z Nim – tak jak On chce być z Tobą w Sakramencie Eucharystii. Bardzo pomocne może się tutaj okazać „uczestnictwo” w tranmisji w czasie rzeczywistym mszy świętej w internecie, telewizji lub radiu. Nie ma ustalonego wzoru na komunię duchową: twoje pragnienie przyjęcia Jezusa w życiu i sercu jest najważniejsze, aby otrzymać Jego łaskę.

Jeśli nie możesz iść na mszę świętą, nadal możesz otrzymać komunię duchową, a tym samym sakramentalną łaskę Jezusa.