All Questions
prev
Poprzedni:3.47 Kto dokonuje wyboru czytań? Czy mogę spać podczas homilii?
next
Następny:3.49 Czy każdy może przystąpić do Komunii św.?

3.48 Czy Jezus jest naprawdę obecny w Eucharystii? Co to jest konsekracja?

Eucharystia

W czasie Eucharystii chleb (komunikanty) i wino zostają złożone na ołtarzu. Kapłan wypowiada te same słowa, które Jezus wypowiedział podczas Ostatniej Wieczerzy, gdy ustanowił sakrament Eucharystii. Ten moment Liturgii eucharystycznej nazywamy konsekracją.

W czasie konsekracji chleb i wino stają się Ciałem i Krwią Chrystusa. Nie jest to symbol, ale prawdziwe wydarzenie. Jeśli z wiarą patrzysz na Hostię, widzisz Ciało i Krew Jezusa, choć wydaje się, że są to chleb i wino. W aplikacji #TwGOD znajdziesz słowa konsekracji w różnych językach.

Przez słowa konsekracji: „Bierzcie i jedzcie/pijcie...” chleb i wino przemieniają się i Jezus jest prawdziwie obecny w swoim Ciele i Krwi.
Z mądrości Kościoła

W jakim sensie Eucharystia jest pamiątką ofiary Chrystusa?

Eucharystia jest pamiątką, ponieważ uobecnia i aktualizuje ofiarę, którą Chrystus złożył Ojcu raz na zawsze na krzyżu za całą ludzkość. Charakter ofiarny Eucharystii ukazuje się już w słowach jej ustanowienia: „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane” i „Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana” (Łk 22, 19-20). Ofiara Chrystusa na krzyżu i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest Hostia i ten sam ofiarujący, tylko sposób ofiarowania jest inny: w sposób krwawy na krzyżu, w sposób bezkrwawy w Eucharystii. [KKKK 280]

 

Jak jest obecny Jezus w Eucharystii?

Jezus Chrystus jest obecny w Eucharystii w sposób wyjątkowy i nieporównany. Jest w niej obecny prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie: z Ciałem i Krwią, wraz z duszą i Bóstwem. Jest w niej obecny w sposób sakramentalny, to jest pod postaciami eucharystycznymi chleba i wina, cały Chrystus: Bóg i człowiek. [Youcat 282]

 

Co oznacza przeistoczenie?

Przeistoczenie oznacza przemianę całej substancji chleba w substancję Ciała Chrystusa i całej substancji wina w substancję Jego Krwi. Ta przemiana dokonuje się w modlitwie eucharystycznej przez skuteczność słowa Chrystusa i działanie Ducha Świętego. Charakter widzialny chleba i wina, to jest „postacie eucharystyczne” pozostają niezmienne. [KKKK 283]

 

W jaki sposób Chrystus jest obecny podczas celebrowania Eucharystii?

Chrystus w sakramencie Eucharystii jest obecny mistycznie, ale realnie. Tak często jak Kościół wypełnia nakaz Jezusa: „Czyńcie to na moją pamiątkę” (1 Kor 11, 25), łamie chleb i bierze kielich, dzieje się to samo, co wydarzyło się w czasie Paschy: Chrystus naprawdę oddaje się za nas, a my naprawdę jesteśmy Jego częścią. Jednorazowa i niepowtarzalna ofiara Chrystusa na krzyżu uobecnia się na ołtarzu; dokonuje się dzieło naszego Odkupienia. [Youcat 216]