DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Poprzedni:4.11 Do czego potrzebne jest prawo kanoniczne?
next
Następny:4.13 Jakie jest znaczenie grzechu?

4.12 Co to jest łaska?

Powołanie do świętości

Łaska jest darem nowego życia, to wielki dar Jezusa dla nas (J 1, 17)J 1, 17: Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.. Dzięki łasce Bóg pomaga nam wierzyć i żyć z Nim w przyjaźni.

Łaska zmienia naszą postawę wobec świata: rzeczy, które wydawały nam się ważne (pieniądze, dobra materialne, władza, kariera) tracą nagle na wartości. Zaczynamy przywiązywać wagę do innych spraw, jak na przykład czynienie dobra dla Boga i bliźnich.

 

Łaska to dar Boży, który ma nam pomóc żyć po chrześcijańsku. Bez łaski niemożliwa jest wiara, nawrócenie i dobre uczynki.